Wordt 2011 rampjaar voor heivlinder?

De Vlinderstichting
14-AUG-2011 - Uit de eerste resultaten van het Meetnet Dagvlinders lijkt 2011 een zeer slecht jaar te worden voor de heivlinder. Deze vlinder had het toch al erg moeilijk de afgelopen twintig jaar.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Uit de eerste resultaten van het Meetnet Dagvlinders lijkt 2011 een zeer slecht jaar te worden voor de heivlinder. Deze vlinder had het toch al erg moeilijk de afgelopen twintig jaar.

Heivlinder (foto: Kars Veling)De heivlinder is al sinds het begin van het Landelijk Meetnet Vlinders één van de zorgenkindjes. De aantallen zijn flink afgenomen. Waar je er in 1992 zo’n 100 telde, waren dat er in 2010 maar 16: een achteruitgang met 84%. De oorzaak moet vooral gezocht worden in de achteruitgang van de kwaliteit van de heideterreinen door stikstofdepositie uit de lucht, wat leidt tot vergrassing en verruiging. Daarnaast is het een echte liefhebber van het Nederlandse klimaat, die niet zo veel moet hebben van droogtes. We vermoeden dat de droogte dit voorjaar dan ook (mede)verantwoordelijk is voor de extreem lage aantallen tot nu toe. Er zijn nog maar erg weinig heivlinders geteld op de routes uit het Landelijk Meetnet Vlinders. De vliegtijd duurt nog wel even (tot in september), maar we maken ons wel grote zorgen. Laten we hopen dat de komende weken wat meer heivlinders zullen vliegen.

Trend heivlinder tussen 1990 en 2010 (bron: Landelijk Meetnet Vlinders)

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Tekst: Chris van Swaay & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling