Graspollen verwachtingskaartje 28 mei 2009

Het graspollenhoofdseizoen is begonnen

De Natuurkalender
29-MEI-2009 - Het graspollenhoofdseizoen is begonnen. Allergieradar.nl voorspelde twee weken geleden al dat een groot deel van de grassen rond 24 mei zou gaan bloeien. En inderdaad stromen sindsdien de meldingen van hooikoortsklachten binnen bij de AllergieRadar. Hiermee sluit het “grasseizoen” naadloos aan op het pollenseizoen van de zuring. Hoe meer hooikoortsklachten worden doorgegeven aan AllergieRadar, hoe nauwkeuriger de pollenplanner wordt.

Bericht uitgegeven door de Natuurkalender op vrijdag 29 mei 2009

Het graspollenhoofdseizoen is begonnen. Allergieradar.nl voorspelde twee weken geleden al dat een groot deel van de grassen rond 24 mei zou gaan bloeien. En inderdaad stromen sindsdien de meldingen van hooikoortsklachten binnen bij de AllergieRadar. Hiermee sluit het “grasseizoen” naadloos aan op het pollenseizoen van de zuring. Hoe meer hooikoortsklachten worden doorgegeven aan AllergieRadar, hoe nauwkeuriger de pollenplanner wordt.

  Pollenconcentraties zuring t/m eind mei 2009
 

Fig. 1: Pollenconcentraties zuring t/m eind mei 2009
(Bron:
www.natuurkalender.nl)

De afgelopen weken hebben de pollen van vooral zuring voor veel hooikoorts-klachten gezorgd. De hoge tempera-turen in combi-natie met geringe neerslag maakte het tot uitstekend “pollenweer”. Opvallend was dat de pollenconcentraties van de zuring niet alleen relatief vroeg vrij hoog waren; er leken zich ook meerdere pieken te vormen (zie Figuur 1). De drie pieken waren allemaal ongeveer even hevig als de gemiddeld hoogste piek van de vorige jaren, hetgeen er op duidt dat er dit jaar meerdere hevige dagen zijn geweest in het zuring pollenseizoen. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de grafiek pollenconcentraties weergeeft zoals die gemeten zijn door het LUMC in Leiden. Het is onbekend of vergelijkbare pieken ook in de rest van het land voorkwamen.

Grassen in bloei 
Foto: Arnold van Vliet  
Grassen in bloei (Foto: Arnold van Vliet, de Natuurkalender)  
En nu is het de beurt aan de grassen. Twee weken geleden deed allergieradar.nl de voorspelling dat het hoofdseizoen van graspollen op 24 mei zou starten. Inmiddels kunnen we deze verwachting bevestigen en voorspellen we dat hooikoortspatiënten uit het gehele land binnen een week klachten door graspollen kunnen verwachten. Over het algemeen zijn graspollen meer allergeen dan zuringpollen. Aangezien graspollen zich bij regenachtig weer nauwelijks kunnen verspreiden, zullen vele hooikoortspatiënten waarschijnlijk om regen gaan bidden. Kijken we echter naar de weersvoorspellingen, dan verwachten we dat de overlast de komende weken niet gering zal zijn. Beginnend in zuidoost Nederland zullen de graspollen zich zo’n 10 dagen eerder dan het langjarig gemiddelde in noordelijke richting over ons land verspreiden. Dus, hoewel de pollen van de zuring zich dan al lang en breed uit de voeten hebben gemaakt, zullen de grassen nog voor veel overlast zorgen.

Grasspollenkaart 28 mei jl.  

Fig. 2: Verwachtingskaartje voor graspollen
van 28 mei jl, ter illustratie. De stipjes geven
de klachten van patienten weer; de donker-
gekleurde zones de gebieden waar 25%
van het totaal aantal pollen in de lucht
is geweest. (Bron:
www.allergieradar.nl).

De animatie van de pollenplanner op www.allergieradar.nl geeft de verwachte pollenverspreiding goed weer (zie Figuur 2). Het unieke van deze pollenplanner is dat de verwachtingen niet alleen gebaseerd zijn op historische gegevens, maar continue geactualiseerd worden op basis van weersvoorspellingen, pollentellingen en klachtenregistraties. Sinds 13 mei, de eerste dag dat allergieradar.nl in de lucht was, meldden vele honderden hooikoortspatiënten zich aan om hun klachten door te geven. Deze klachten in combinatie met de pollentellingen leveren een zeer nauwkeurig beeld van zowel de hevigheid als de frequentie van de pollen.
Belangrijk om te vermelden is dat de ogenschijnlijk dramatisch rode kleur op het kaartje géén verhoogd risico geeft - het geeft slechts een indicatie wanneer 25% van het totaal aantal pollen in de lucht zijn geweest.

Met behulp van de pollenplanner zullen hooikoortspatiënten en anderen ruim van te voren een indicatie te krijgen over juiste tijd om medicijnen in te slaan of in te nemen. Maar de website is nog in de test-fase. Alle op- of aanmerkingen om de site en de module beter en informatiever te maken zijn welkom: u kunt ze doorgeven op de website. En u kunt natuurlijk ook een profiel aanmaken en uw klachten doorgeven. Door deel te nemen aan AllergieRadar krijgt u beter inzicht in uw eigen klachten en levert u tevens een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Tekst: Alexander van Oudenhoven, de Natuurkalender
Illustraties: de Natuurkalender & Allergieradar.nl