Verweachting van start bloei berken gemaakt op 6 maart 2012 voor 31 maart 2012

Elzenbomen verspreiden volop hun pollen

De Natuurkalender
7-MRT-2012 - De hoge temperaturen van de afgelopen dagen hebben er toe geleid dat door het hele land de zwarte elzen volop in bloei zijn gekomen. Hiermee loopt de pollenconcentratie flink op. Ook de gemiddelde maximale klachtenscore van hooikoortspatiënten op Allergieradar.nl liep flink op. Naast de elzen bloeien ook de hazelaars weer.

Bericht uitgegeven door Allergieradar.nl [land] op [publicatiedatum]

De hoge temperaturen van de afgelopen dagen hebben er toe geleid dat door het hele land de zwarte elzen volop in bloei zijn gekomen. Hiermee loopt de pollenconcentratie flink op. Ook de gemiddelde maximale klachtenscore van hooikoortspatiënten op Allergieradar.nl liep flink op. Naast de elzen bloeien ook de hazelaars weer.

De intense vorstperiode in februari heeft hooikoortspatiënten een flinke adempauze gegeven. Door de zeer hoge temperaturen in december en de eerste drie weken van januari leek het er op dat de zwarte elzen al in de eerste week van februari in bloei zouden komen. Dat zou een maand vroeger zijn geweest dan normaal. De weeromslag in de laatste week van januari zette de snelle ontwikkeling echter volledig stop.

Zwarte els in volle bloei (foto: Letty de Weger)

Met de zeer hoge temperaturen van de afgelopen week hebben de bomen de bloemvorming weer voortgezet. De afgelopen week kwamen door heel het land de zwarte elzen op grote schaal in bloei en registreerde het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een pollenconcentratie die opliep tot bijna 700 pollen per kubieke meter lucht. Bij elzen kan de pollenconcentratie in extreme jaren oplopen tot bijna 2000 pollen per kubieke meter lucht. Gemiddeld ligt de maximumconcentratie rond de 580 pollen in Leiden en 450 pollen per kubieke meter in Helmond (Elkerliek Ziekenhuis). Door de hoge pollenconcentratie in de afgelopen week liep de gemiddelde maximale klachtenscore die hooikoortspatiënten op Allergieradar.nl dagelijks doorgeven op tot de waarde 6 op een schaal van 1 (geen klachten) tot 10 (maximale klachten). Uit de dagelijkse pollentellingen van het LUMC in de afgelopen jaren blijkt dat het elzenpollenseizoen zo’n 30 tot ruim 50 dagen aan kan houden.

Ook hazelaar in bloei
Verwachting start berkenpollenseizoen 31 maart 2012 (bron: Allergieradar.nl)Naast elzenpollen kunnen hooikoortspatiënten nu ook last hebben van hazelaarpollen. De eerste hazelaars kwamen al eind december en begin januari in bloei. De pollenconcentraties bleven toen zeer laag. Afgelopen zaterdag werd een maximum van 16 hazelaarpollen per kubieke meter lucht geregistreerd door het LUMC. De pollenconcentratie blijft altijd ver onder die van de els. Lokaal, in de buurt van bloeiende hazelaarstruiken, lopen de pollenconcentraties uiteraard wel hoger op.

Berkenpollen vanaf eind maart
De Pollenplanner op Allergieradar.nl verwacht dat het berkenpollenseizoen in het zuidwesten van Nederland op 27 maart van start gaat. Op 7 april zal in heel Nederland het seizoen begonnen zijn.

Tekst: Arnold van Vliet, Allergieradar.nl, Wageningen University
Foto: Letty de Weger, Leids Universitair Medisch Centrum