Kamsalamander poel Kandia (Rijnstrangen)

Regen brengt kansen voor nieuwe generatie salamanders

Stichting RAVON
18-AUG-2011 - De regen van de afgelopen tijd lijkt de redding van het broedseizoen van sommige amfibieën. In het hete droge voorjaar van dit jaar zijn veel soorten niet tot voortplanting gekomen omdat hun voorplantingswatertjes waren opgedroogd. Nu deze weer gevuld zijn doen sommige dieren, zoals de kamsalamanders in de Rijnstrangen Kandia bij Groessen (Gld), toch nog een poging dit jaar voor nageslacht te zorgen.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

De regen van de afgelopen tijd lijkt de redding van het broedseizoen van sommige amfibieën. In het hete droge voorjaar van dit jaar zijn veel soorten niet tot voortplanting gekomen omdat hun voorplantingswatertjes waren opgedroogd. Nu deze weer gevuld zijn doen sommige dieren, zoals de kamsalamanders in de Rijnstrangen Kandia bij Groessen (Gld), toch nog een poging dit jaar voor nageslacht te zorgen.

Amfibieën zijn aan water gebonden voor hun voortplanting: ze zetten eieren af in het water en de larven groeien er vervolgens op. Het hete en droge voorjaar heeft ervoor gezorgd dat vele watertjes in Nederland droog kwamen te staan, met als gevolg dat veel larven niet de kans hebben gekregen de metamorfose tot volwassen dier af te ronden.

Voortplantingswater voor amfibieën te Kandia, Groessen. Naast kamsalamander maakt ook de kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, poelkikker en bastaardkikker gebruik van het watertje (foto: Hielke Praagman)

De voortplanting mislukt als poelen opdrogen. Het enige voordeel voor amfibieën is dat hierdoor poelen wel visvrij worden. Stichting RAVON ontving veel berichten van vrijwilligers over opgedroogde voortplantingswateren.

Zo ook bij de Rijnstrangen Kandia bij Groessen. In deze uiterwaarden liggen verschillende poelen waar onder andere de kamsalamander gebruik van maakt. Veel van deze poelen zijn in juni droog komen te staan. Het leek een verloren jaar te worden qua voortplanting.

Maar de laatste weken heeft het veel geregend en alle wateren in Kandia zijn, na zes weken droog te hebben gestaan, weer gevuld met water. Verrassend is dat afgelopen weken weer veel kamsalamanders zijn gevonden in zo’n poel. Mannetjes in bruiloftskleed en zwangere vrouwelijke exemplaren met dikke buikjes. De komende weken kan waarschijnlijk toch nog een nieuwe generatie watersalamanders tot wasdom komen.

Kijk nu live naar amfibieën in een tuinvijver op www.kikkercam.nl!

Tekst: Edo Goverse, RAVON
Foto: Hielke Praagman