citroentje

Citroenvlinders ontwaken door eerste lentezon

9-MRT-2012 - Wanneer de zon er in deze periode van het jaar doorkomt, stijgt de temperatuur al gauw boven de 10 °C. Voor een aantal vlinders die hier overwinteren, is dat voldoende om te ontwaken uit hun winterslaap. De Citroenvlinder is steevast één van onze eerste lentevlinders. Er werden al enkele Citroenvlinders gemeld en de komende weken is deze opvallende, felgele dagvlinder nog veel meer te verwachten.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Wanneer de zon er in deze periode van het jaar doorkomt, stijgt de temperatuur al gauw boven de 10 °C. Voor een aantal vlinders die hier overwinteren, is dat voldoende om te ontwaken uit hun winterslaap. De Citroenvlinder is steevast één van onze eerste lentevlinders. Er werden al enkele Citroenvlinders gemeld en de komende weken is deze opvallende, felgele dagvlinder nog veel meer te verwachten.

De Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) is één van onze langstlevende dagvlinders. Ze kunnen meer dan een jaar oud worden. Om deze leeftijd te bereiken, rusten ze het grootste deel van de tijd. De vlinders die in het vroege voorjaar opduiken, zijn het jaar voordien - rond juni - uit de pop gekropen om daarna al snel aan een soort van zomerslaap te beginnen. In de late zomer of het najaar schieten ze terug in actie en worden de vlinders weer meer gezien. Als het kouder wordt, zoeken Citroenvlinders holten van bomen op of begroeiing (bv. van Klimop of Hulst) om erin te overwinteren. Hierbij zijn ze perfect gecamoufleerd door hun geelgroene bladvormige vleugelsCitroenvlinders ontwaken uit hun winterslaap wanneer de temperatuur boven de 10°C uitstijgt (foto: Marc Herremans)

In het voorjaar komen de vlinders bij zonnig weer uit hun overwinteringsplaatsen, waarbij de mannetjes de vrouwtjes vooraf gaan. De vlinders zoeken elkaar nu pas op om te paren. De paring wordt meestal voorafgegaan door een lange baltsvlucht. De vrouwtjes zijn bleker en gedragen zich minder opvallend dan de felgele mannetjes en worden dan ook minder vaak opgemerkt. Ze leggen de bevruchte eitjes in het vroege voorjaar op jonge bladeren van Sporkenhout of Wegedoorn. Open, zonnige bosgebieden met veel Sporkenhout in de struiklaag vormen dan ook het geliefkoosde leefgebied van Citroenvlinders. Toch kan je ze ook in tuinen en parken aantreffen, waar ze op allerlei kruiden en struiken nectar drinken.

Niet alleen de vlinders ontwaken bij de eerste lentezon, ook de vlinderliefhebbers ontwaken uit hun winterslaap. Zaterdag 10 maart organiseert de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt in Mechelen haar twee-jaarlijkse vlinderstudiedag met verschillende interessante lezingen over dag- en nachtvlinders. Op het programma staan o.a. een terugblik op 2011, een voorstelling van de nieuwe Rode Lijst van de dagvlinders, resultaten en bevindingen van uitgevoerd onderzoek, een film met indrukwekkende beelden van rupsen, en veel tijd om bij te praten en vlinderplannen te smeden voor 2012.

Tekst: Ilf Jacobs, Natuurpunt Studie
Foto: Marc Herremans