Sperwer. Lars Soerink werkt bij Vogelbescherming Nederland

Sperwer op vogeltjesjacht in de Graafschap

13-DEC-2011 - Vorige week werd een sperwer gespot bij beheerkantoor de Graafschap van Natuurmonumenten. De vogel was bij de voerplaats aan het jagen op mussen. Hij liet zich regelmatig zien.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Vorige week werd een sperwer gespot bij beheerkantoor de Graafschap van Natuurmonumenten. De vogel was bij de voerplaats aan het jagen op mussen. Hij liet zich regelmatig zien.

Sperwer (foto: Lars Soerink)

Zoals bij alle roofvogels is het mannetje kleiner dan het vrouwtje, maar bij de sperwer is dit verschil zeer uitgesproken: het vrouwtje is tweemaal zo zwaar als het mannetje. De lengte van kop tot staart varieert van 28 tot 38 centimeter. De vogel die bij beheerkantoor de Graafschap werd gespot is een vrouwtje.

Op het menu
Zangvogels zijn de voornaamste prooi van de sperwer. Met name huismussen, vinken, merels, spreeuwen en mezen. Maar hij lust ook wel eens een Turkse tortel; vooral het grotere vrouwtje vangt deze vogels. De sperwer jaagt vanuit dekking of met een plotselinge, snelle vlucht in het voorbijgaan.

Niet zeldaam
De sperwer is in Nederland en Vlaanderen geen zeldzame vogel meer. Tussen 1965 en 1970 was het nog een uiterst schaarse broedvogel van bosgebieden op de zandgronden. Daarna volgde een geleidelijk herstel. In de oorspronkelijke broedgebieden nam het aantal toe en er volgde een uitbreiding van het broedareaal naar de laaggelegen gebieden in Nederland en Vlaanderen. In Nederland broedt de sperwer nu zelfs al in grote steden.

Weetje
De naam sperwer is een verkorting van spreeuwenarend, waarmee tevens wordt aangegeven welke vogel op het menu van de sperwer staat!

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Lars Soerink