Peperbus

Peperbus in de duinen van Walcheren

Nederlandse Mycologische Vereniging
14-MRT-2012 - Vorige week is aan de Walcherse zuidwestkust een nieuwe vindplaats ontdekt van de internationaal als zeldzaam te boek staande Peperbus. Deze paddenstoel heeft kalkrijk zand nodig en wordt in Nederland in de duinen gevonden.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Vorige week is aan de Walcherse zuidwestkust een nieuwe vindplaats ontdekt van de internationaal als zeldzaam te boek staande Peperbus. Deze paddenstoel heeft kalkrijk zand nodig en wordt in Nederland in de duinen gevonden.

Peperbus (foto: Henk Remijn)De Peperbus (Myriostoma coliforme) is in geheel West-Europa een bijzonder zeldzame paddenstoel met als zwaartepunt van z`n verspreiding de duinen van Nederland.
De Peperbus staat op een lijst van 33 soorten die door de European Council for Conservation of Fungi zijn voorgedragen voor bescherming. Ze staat in twaalf landen op de Rode lijst. Enkele jaren geleden is ze in Engeland voor het eerst sinds 1880 weer gevonden.

Het hoofdverspreidingsgebied van de Peperbus in West-Europa ligt in de kalkrijke duinen tussen Wassenaar en IJmuiden. Aan de Zeeuwse kust is de Peperbus merkwaardig genoeg alleen aan de kust van Walcheren te vinden. Bekende vindplaatsen liggen hier in de duinen bij Oostkapelle en Vrouwenpolder. En sinds een aantal jaren ook in de duinen van Klein Valkenisse.
En dan is er nu begin 2012 een nieuwe vindplaats in de binnenduinrand bij Zoutelande.
Ook bij de Vlissingen was een vindplaats. Helaas lag deze in een zwakke schakel van onze zeewering. Daardoor is de vindplaats bij de dijkverzwaring onder een pak zand van vele meters dik verdwenen.

Foto: Henk RemijnDe meeste exemplaren van de Peperbus komen pas laat in het najaar tevoorschijn. Zijn de vruchtlichamen eenmaal gevormd dan is een flinke vorstperiode geen probleem. Na bevriezing blijven de vruchtlichamen intact en kunnen ze tot in het volgende voorjaar gevonden worden.
Het is de vraag welke factoren een rol spelen bij de recente uitbreiding van de Peperbus in de duinen van Walcheren. Kalkrijk zand is een eerste vereiste in de verspreiding. Duinhellingen met struweel van meidoorn en kardinaalsmuts op een vrij droge humusarme ondergrond lijken ook goede voorwaarden om de Peperbus te vinden. De laatste jaren spelen beide factoren de Peperbus in de kaart. Rijkswaterstaat voert regelmatig kalkrijk zand aan in verband met de zandsuppleties aan onze kust. Dit kalkrijke zand waait vervolgens de duinen in en verhoogt zo het kalkgehalte van de binnenduinrand. En voila, de Peperbus houdt niet alleen stand in onze duinen maar weet zich zelfs uit te breiden.

Tekst en foto's: Henk Remijn, Nederlandse Mycologische Vereniging