Geastrum saccatum. Viltige aardster

Zeer zeldzame aardsterren in Noord-Hollands duinreservaat

Nederlandse Mycologische Vereniging
15-JAN-2014 - In het Noord-Hollands duinreservaat zijn de zeer zeldzame Viltige aardster en Grote vlierslippige aardster gevonden. Ze zijn beide landelijk maar van enkele groeiplaatsen bekend. De laatste tijd zijn op deze plek veel verschillende aardsterren waargenomen.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

In het Noord-Hollands duinreservaat zijn de zeer zeldzame Viltige aardster en Grote vlierslippige aardster gevonden. Ze zijn beide landelijk maar van enkele groeiplaatsen bekend. De laatste tijd zijn op deze plek veel verschillende aardsterren waargenomen.

De aardsterren groeien hier vooral in het zogenaamde Kurkiepen-abelenbos. Dit bos is vrij rijk aan snel bladverterende bomen zoals Iep, Es, Esdoorn, en Witte abeel. Door het relatief warme winterweer verschenen er tot in december nog verse aardsterren.

Viltige aardster (foto: Luc Knijnsberg)

De Viltige aardster (Geastrum saccatum) is landelijk gezien een zeer zeldzame aardster en is bekend van de Zuid-Hollandse duinen en een paar vondsten in Noord-Holland. In de binnenduinrand van het Noord-Hollands duinreservaat is deze soort op verschillende plekken waargenomen met af en toe flink wat vruchtlichamen. Op één groeiplaats werden zelfs meer dan 80 verse vruchtlichamen gevonden in een vrij grote heksenkring. De meeste Viltige aardsterren worden gevonden onder Iep. Op een wat meer zuidelijke groeiplaats werd de soort gevonden onder Es. Hopelijk kunnen we deze soort de komende jaren op meer plaatsen aantreffen hier langs de binnenduinrand.

Op een oostelijk gelegen duinhelling aan de binnenduinrand werd de zeer zeldzame Grote vierslippige aardster (Geastrum fornicatum) gevonden. Deze is ernstig bedreigd en slechts bekend van vier groeiplaatsen in Nederland waaronder een eerdere duinvondst in de Zuid-Hollandse duinen in de jaren 80. Dit was de eerste keer dat deze soort werd gevonden in de Noord-Hollandse duinen.

Grote vierslippige aardster (foto: Luc Knijnsberg)

Mooi was ook dat deze aardster werd gevonden met het aanwezige zwamvloknest onderaan de vier punten van de slippen. Wat een mooi kenmerk is van de soort.
Eigenlijk werd de aardster begin 2013 al gevonden. Het ging toen om een losliggend oud exemplaar dat in eerste instantie werd verward met een mogelijke Forse aardster (Geastrum coronatum), een wat talrijkere aardstersoort van de duinen. Door gericht zoeken op deze plek werden drie zeer fraaie exemplaren gevonden op een oosthelling onder Iep, Abeel en Esdoorn. Zeer waarschijnlijk heeft de binnenduinrand de komende jaren nog wel meer aardsterren te bieden.

Tekst en foto’s: Luc Knijnsberg, Boswachter PWN, Nederlandse Mycologische Vereniging