VOOR EENMALIG GEBRUIK Watervleermuis

Vleermuizen in winterslaap

Zoogdiervereniging
17-DEC-2011 - Alle vleermuizen zijn nu al weer enige tijd in winterslaap, dat gaan ze als de buitentemperatuur vaak onder de 10 graden Celsius komt. Meestal slapen ze in een spleet tussen de muren. De omstandigheden waarin ze slapen zijn voor hen heel belangrijk. Het mag niet te koud zijn maar ook niet te warm, zo tussen de 5 en 10 graden. Het belangrijkste is dat het vochtig is zodat de vleermuis niet uitdroogt.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Alle vleermuizen zijn nu al weer enige tijd in winterslaap, dat gaan ze als de buitentemperatuur vaak onder de 10 graden Celsius komt. Meestal slapen ze in een spleet tussen de muren. De omstandigheden waarin ze slapen zijn voor hen heel belangrijk. Het mag niet te koud zijn maar ook niet te warm, zo tussen de 5 en 10 graden. Het belangrijkste is dat het vochtig is zodat de vleermuis niet uitdroogt.

Het merendeel van de in Nederland voorkomende vleermuissoorten overwintert in koele, vorstvrije en vochtige ruimten, zoals bunkers, ijskelders, brughoofden, steenfabrieken en (mergel)groeves. Sommige soorten, zoals de gewone dwergvleermuis, overwinteren vooral in gebouwen, bijvoorbeeld in de spouw. Weer andere soorten, zoals de rosse vleermuis, brengen de winter door in holtes in dikke bomen.

Watervleermuis (foto: Wesley Overman)

Wanneer ze een plek hebben gevonden hangen ze aan het plafond ondersteboven. Met hun kop omlaag. Aan hun pootjes. Met de klauwen aan hun achterpoten hechten ze zich aan de wand. Ze kunnen hun poten "op slot doen". Zo kost het geen kracht en energie. Zo blijven ze de hele winter hangen tot ze in maart weer wakker worden, hun vleugels uitslaan en het leven weer van de andere kant gaan bekijken.

In de periode 15 december tot en met 15 februari worden in het kader van het meetnet “wintertellingen van vleermuizen” de vleermuissoorten die overwinteren in toegankelijke objecten zoals bunkers, (ijs)kelders en de Limburgse mergelgroeven geteld. Deze tellingen worden uitgevoerd door vrijwilligers van de provinciale vleermuiswerkgroepen.

Tekst: Maarten Wolf, Zoogdiervereniging
Foto: Wesley Overman