Parnassia

Een bloemrijk jaar

FLORON
19-SEP-2011 - Het warme droge voorjaar leek voor de plantengroei weinig goeds in petto te hebben. Het bleek echter de voorbode van een natte koele zomer. Niet geschikt voor vakantievierders, wel voor diverse plantensoorten, zo lijkt het. Van verschillende kanten komen berichten over uitbundige bloei dit jaar.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Het warme droge voorjaar leek voor de plantengroei weinig goeds in petto te hebben. Het bleek echter de voorbode van een natte koele zomer. Niet geschikt voor vakantievierders, wel voor diverse plantensoorten, zo lijkt het. Van verschillende kanten komen berichten over uitbundige bloei dit jaar.

Het zijn slechts indrukken, want gericht onderzoek werd er niet gedaan. Toch is het opvallend dat verschillende plantensoorten dit jaar lang en veelvuldig bloeien. Verwonderlijk is dat niet. Waar een droge zomer al snel zijn tol eist, was de vochtvoorziening dit jaar geen belemmering de groei en bloei nog even voort te zetten. De regenval was op sommige plekken juist zo overvloedig dat laaggelegen terreindelen langdurig onder water kwamen te staan. Daar was het ook voor de planten wat teveel van het goede.

Parnassia bloeit dit jaar op veel plaatsen uitbundig (foto: Wout van der Slikke)

Voor veel soorten blijkt echter vooral de positieve kant van het vochtige weer. Soorten als Gewone margriet en Echte koekoeksbloem waren eerder deze maand nog vers te bewonderen. Ze hadden de kans opnieuw in bloei te komen. Uit verschillende duingebieden kwamen berichten over de massale bloei van soorten als Parnassia, Slanke gentianen en diverse Silene-soorten. Als de extra bloei nu ook nog tot meer zaadzetting leidt, trekken we ook volgend jaar nog profijt van deze natte zomer. Was ie toch nog ergens goed voor…

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON