Berm met rietorchis

Aan de plantenwandel

Stichting RAVON
18-MRT-2010 - In het stedelijk gebied kon je al plantenkijkend aardig uit de voeten dankzij de Stadsplantengids van Ton Denters. Nu is er ook een houvast om daarbuiten bijzondere planten tegemoet te treden. Aan de hand van de Plantenkijk/wandelgids van dezelfde auteur.

Bericht uitgegeven door stichting FLORON op donderdag 18 maart 2010

In het stedelijk gebied kon je al plantenkijkend aardig uit de voeten dankzij de Stadsplantengids van Ton Denters. Nu is er ook een houvast om daarbuiten bijzondere planten tegemoet te treden. Aan de hand van de Plantenkijk/wandelgids van dezelfde auteur.

Geen land zo goed onderzocht op bioversiteit als het onze. Mede dankzij duizenden vrijwillige veldonderzoekers weten we goed wat we hebben. En wat er verdwijnt. Om die bedreigingen het hoofd te bieden is draagvlak nodig. Onbekend maakt onbemind en dus moet de kennis over die boeiende diversiteit niet tot een klein cubje specialisten beperkt blijven. Want als je het weet te vinden, is er ook op plantengebied nog veel moois te zien!

 
  Gevlekte rietorchis

Dat is de gedachte achter de nieuwe gids. Al zijn sommige specialiteiten alleen op uiterst kwetsbare of ontoegankelijke plekken te vinden, ook gebaande wegen en paden brengen ons langs de prachtigste groeiplaatsen van de meest opmerkelijke of juist onopgemerkte planten. Ton Denters heeft daarvoor met hulp van vele anderen in zijn Plantenkijkgids de mooiste routes door de 12 floradistricten in Nederland uitgezet: 28 in totaal. Ze voeren langs bloemrijke bermen en soortenrijke duinvalleien, langs zeldzaamheden als Kruipend moerasscherm en Klokjesgentiaan.

De informatie over de honderden kijkpunten met bijzondere flora is mede gebaseerd op de enorme gebiedskennis van terreinbeheerders en vele plantenonderzoekers van FLORON. Daarmee is een schat aan informatie op een praktische wijze samengevat.

Het voorjaar staat voor de deur. Aan de wandel, zou ik zeggen.

Tekst en foto: Wout van der Slikke, FLORON

Planten Kijk-Wandelgids van Nederland door Ton Denters Fontaine Uitgevers, 's-Graveland Prijs: 24,95 ISBN: 9789059562974