Duinteunisbloem op braakliggend terrein in Groningen.

Stadsplanten, onvoorspelbare planten van de stedelijke natuur

FLORON
27-AUG-2013 - In verschillende steden in het land gingen afgelopen weekend floristen op zoek naar interessante stadsplanten. Al gaande vonden Groningers heerlijke Dijkviltbramen, werd in Roosendaal het bedreigde Riempje gevonden en ook werden Kransmuur en Hoge fijnstraal veelvuldig gezien. Enkele jaren geleden nog zeldzaam, maar nu al niet meer heel bijzonder.

Bericht uitgegeven door FLORON [land] op [publicatiedatum]

In verschillende steden in het land gingen afgelopen weekend floristen op zoek naar interessante stadsplanten. Al gaande vonden Groningers heerlijke Dijkviltbramen, werd in Roosendaal het bedreigde Riempje gevonden en ook werden Kransmuur en Hoge fijnstraal veelvuldig gezien. Enkele jaren geleden nog zeldzaam, maar nu al niet meer heel bijzonder.

Stadsexcursies
Stadsplantenexcursie in Schiedam (foto: Willemien Troelstra)Excursies in de stad hebben vaak een onvoorspelbaar karakter. Veelal gaat het om tijdelijke natuur die zich vestigt op braakliggende terreinen, rommel- en achterafhoekjes of gewoon tussen de bestrating. Deze onvoorspelbaarheid maakt het juist zo leuk om de stad als excursiegebied te kiezen. Je kunt er telkens weer wat nieuws ontdekken. Zo konden de Groningse stadsfloristen zich onderweg te goed doen aan een overdaad aan heerlijke Dijkviltbramen, een bramensoort die omvangrijke bestanden kan vormen langs spoorwegen en op verwaarloosde industrieterreinen. De excursiegangers in Hoorn kwamen op zoek naar muurplanten terecht in festiviteiten rondom de Hoornse waterdagen, waarbij ze werden aangezien voor potentieel geïnteresseerde kopers van de aan de kade liggende boten. Aan welwillende, veelal lichtelijk wantrouwende, belangstelling heb je als stadsflorist meestal geen gebrek.

Duinteunisbloem op braakliggend terrein in Groningen (foto: Joop Verburg)

De leukste vondsten
Al zwervend door de steden zijn tal van leuke vondsten gedaan. Een greep uit de bijzonderheden: opvallend veel Bleke morgenster in Den Bosch. Fazantenbes in Breda. Een groeiplaats van Riempjes op het stationsemplacement van Roosendaal. Deze soort staat als bedreigd op de Rode lijst. Ook inmiddels zeer zeldzaam geworden is Akkerandoorn, een soort van ‘oude moestuinen’. Deze werd in Epe gevonden in een …bloembak. In Goes is de vondst van Bruin cypergras, een soort van de grote rivieren, vermeldenswaardig. Deze vondst laat zien dat het voor ’stads’planten dus uitmaakt waar je staat om als bijzonder te worden opgemerkt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor vondsten van Kleine zandkool en Duinteunisbloem. Dit zijn in de duinstreek vrij algemene verschijningen. In het Groningse waren beide soorten echter aanleiding om er eens rustig bij te gaan zitten omdat deze daar nog nooit eerder waren waargenomen. Sommige stadsplanten zijn intussen lokaal al dusdanig ingeburgerd dat ze niet meer als heel bijzonder worden gezien. Het gaat dan om bijvoorbeeld Kransmuur en Hoge fijnstraal, soorten die enkele jaren geleden nog als zeer zeldzaam te boek stonden.

De stadsplantexcursie is door FLORON georganiseerd in het kader van haar 25-jarig bestaan. Ter afsluiting wordt op 14 december nog een landelijke lezingendag georganiseerd, met een feestelijk uitgebreid programma. Zet deze dag vast in uw agenda!

Tekst: Edwin Dijkhuis, FLORON
Foto's: Willemien Troelstra; Joop Verburg