Verlies biodiversiteit gaat onverminderd door

De Vlinderstichting
12-MEI-2010 - De biodiversiteit in de wereld neemt nog steeds af, ondanks de afspraken die zijn gemaakt op internationale conferenties. De bedreigingen nemen toe. Ook de inspanningen om er wat aan te doen nemen wel toe, maar in een afnemend tempo

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

De biodiversiteit in de wereld neemt nog steeds af, ondanks de afspraken die zijn gemaakt op internationale conferenties. De bedreigingen nemen toe. Ook de inspanningen om er wat aan te doen nemen wel toe, maar in een afnemend tempo.

Moerasparelmoervlinder (Foto: Kars Veling)In het zojuist verschenen nummer van het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science laat een internationale groep onderzoekers zien dat het wereldwijde verlies aan biodiversiteit onverminderd doorgaat. De internationale afspraak dat deze afname in 2010 zou zijn afgeremd wordt niet gehaald. Het voornemen dat de afname van biodiversiteit in 2010 zou zijn vertraagd is een doel dat de wereldleiders in 2002 hebben opgesteld in het kader van de Conventie over Biodiversiteit (CBD). Om vast te stellen of dit doel wordt gehaald zochten de auteurs de beste kennis bijeen. Ze voeren tien indicatoren op over de toestand van de natuur (bijvoorbeeld vogelstand), vijf indicatoren over bedreigingen (bijvoorbeeld overbevissing) en zes indicatoren over beleidsinspanningen (bijvoorbeeld oppervlakte beschermd gebied). Het Nederlandse CBS, dat ook de Nederlandse meetnetten flora en fauna begeleidt, werkte mee aan dit onderzoek in de persoon van Arco van Strien.

Oostelijke witsnuitlibel (Foto: Kars Veling)Voor elke indicator werd berekend of deze in de tijd veranderde en of het tempo van verandering hoger of lager werd. De meeste indicatoren van de toestand van de natuur tonen een afname, zonder recente afremming. Met veel planten en dieren gaat het dus nog niet goed. De meerderheid van de bedreigingsindicatoren toont een niet-vertragende toename, dus de situatie wordt er zeker niet beter op. De inspanningen om het tij te keren nemen wel toe, maar meestal in een afnemend tempo. Er gebeurt dus zeker wel iets, maar onvoldoende om de groeiende bedreigingen te weerstaan. De publicatie zal naar verwachting een belangrijke rol spelen bij de besprekingen van de mondiale biodiversiteitsdoelen die binnenkort in Nairobi beginnen.  


Tekst: CBS & Kars Veling, De Vlinderstichting