Boomkikker

Nederland zet ruim zevenduizend kilo aan amfibieën over

Stichting RAVON
21-DEC-2011 - Ruim 7000 kilo is het geschatte gewicht van alle amfibieën samen die dit voorjaar zijn overgezet door honderden vrijwilligers. De paddenwerkgroepen hebben in de maanden maart en april een enorme berg werk verzet. Naar schatting zijn in totaal ruim 350.000 amfibieën veilig naar de overkant geholpen. Dat zijn er 50.000 meer dan vorig jaar en zelfs 100.000 meer dan in 2009.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Ruim 7000 kilo is het geschatte gewicht van alle amfibieën samen die dit voorjaar zijn overgezet door honderden vrijwilligers. De paddenwerkgroepen hebben in de maanden maart en april een enorme berg werk verzet. Naar schatting zijn in totaal  ruim 350.000 amfibieën veilig naar de overkant geholpen. Dat zijn er 50.000 meer dan vorig jaar en zelfs 100.000 meer dan in 2009.

Een gewone pad-paartje op trek (foto: Jelger Herder)

De jaarlijkse amfibieëntrek is voor veel salamanders, kikkers en padden bepaald niet zonder gevaar. Ons landschap is intensief doorsneden door wegen. Vaak moeten padden wegen oversteken om van hun overwinteringsplaatsen, bijvoorbeeld bosrijke gebieden, naar hun voortplantingswater te trekken. De piek van de paddentrek ligt net na de schemering en valt ongelukkig samen met het spitsuur in het verkeer. Jaarlijks vallen er honderdduizenden verkeersslachtoffers onder de padden, kikkers en salamanders. Honderden vrijwilligers zijn daarom actief om zoveel mogelijk dieren veilig de weg over te helpen.

Paddentrek 2011
Na een koude winter, met name in december, was de lente van 2011 de droogste en zonnigste in honderd jaar. De paddentrek vond geconcentreerd plaats in grofweg drie grote pieken die werden ingegeven door hogere temperaturen en regen. De pieken lagen op 13, 24 en 30 maart. De laatste piek was het grootst: op 30 maart werden er ruim 19.000 amfibieën overgezet.  De paddenwerkgroep Amerongen sprong er ook dit jaar weer uit qua aantal overgezette dieren. Maar liefst 31.674 padden, kikkers en salamanders zijn daar dit voorjaar door vrijwilligers veilig naar de overkant gebracht.

Padden.nu
Ook de jeugd helpt regelmatig bij het overzetten van de padden (foto: Jelger Herder)Van de naar schatting 110 paddenwerkgroepen die in Nederland actief zijn, hebben zich 63 aangesloten bij Padden.nu. Per paddenwerkgroep werden in 2011 gemiddeld 3.250 amfibieën overgezet. Dat is het hoogste aantal sinds de start van Padden.nu in 2008.
Op basis van deze gegevens kunnen we een schatting maken van het totale aantal amfibieën dat alle 110 werkgroepen die in ons land actief zijn samen overzetten: in totaal hielpen vrijwilligers maar liefst 357.000 amfibieën veilig naar de overkant van de weg! Uitgaande van een gemiddelde gewicht van zo’n twintig gram per dier komt dat op een totaal geschat gewicht van 7.138 kilo of te wel ruim 7 ton!

Niet alleen algemene soorten
Ook zeldzame soorten zoals deze boomkikker zijn overgezet (foto: Jelger Herder)Naast de grote aantallen algemene amfibiesoorten zoals de gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en groene kikker wordt ook een flink aantal zeldzame soorten veilig overgezet. Zo zijn er in 2011 maar liefst 883 heikikkers, 307 kamsalamanders, 201 Alpenwatersalamanders, 100 rugstreeppadden, 14 vinpootsalamanders en 13 boomkikkers overgezet. Hiermee leveren de paddenwerkgroepen dus ook een bijdrage aan de bescherming van zeldzame en bedreigde soorten.

Uitgebreide resultaten van de paddentrek van 2011 zijn te lezen in het rapport ‘Padden.nu 2011. Ruim zevenduizend kilo aan amfibieën overgezet in Nederland’ Het rapport is te downloaden op www.padden.nu.

Tekst: Jelger Herder, RAVON
Foto’s: Jelger Herder, RAVON en Digital Nature