Foto Kauw Bron Wikipedia

Achter de Kauwen en Roeken aan!

Sovon Vogelonderzoek Nederland
15-FEB-2008 - Het slaapplaatsenproject van SOVON kent op dit moment een landelijke telling van Kauwen en Roeken. De afgelopen weken zijn al veel locaties bekend geworden, maar ze zijn nog niet allemaal geteld. Gezien de prachtige weersvooruitzichten is komend weekend het ideale moment die slaapplaats bij u in de buurt eens goed te tellen!

Bericht uitgegeven op 15 februari 2008


Het slaapplaatsenproject van SOVON kent op dit moment een landelijke telling van Kauwen en Roeken. De afgelopen weken zijn al veel locaties bekend geworden, maar ze zijn nog niet allemaal geteld.

Foto Kauw Bron WikipediaGezien de prachtige weersvooruitzichten is komend weekend het ideale moment die slaapplaats bij u in de buurt eens goed te tellen! Op de online invoer kunt u onder Vacante gebieden precies zien waar nog tellers gezocht worden. Ook hebben we twee landelijke kaartjes gemaakt met alle tot nu toe gemelde slaapplaatsen. Hierop is tevens de bij SOVON bekende huidige winterverspreiding zichtbaar (op basis van PTT). Zo kunt u zien of er ook een slaapplaats in uw regio verwacht mag worden. De telling loopt nog tot en met 24 februari, maar wij hopen dat vooral dit weekend de Kauwen en Roeken vele ogen op zich gericht weten!