zwarte_roodstaart

Zwarte roodstaart houdt niet van groen

Sovon Vogelonderzoek Nederland
1-APR-2008 - De zwarte roodstaart is alweer op verschillende plekken in Nederland gezien en gehoord. Deze vogels zoeken vaak industrieterreinen op, en dan met name industrieterreinen zonder bomen of struiken.
Bericht uitgegeven op 1 april 2008 door SOVON

De zwarte roodstaart is alweer op verschillende plekken in Nederland gezien en gehoord. Deze vogels zoeken vaak industrieterreinen op, en dan met name industrieterreinen zonder bomen of struiken.

De zwarte roodstaart houdt van alles wat stenig is: huizen, schuren, en dus ook industrieterreinen. Deze leefomgeving lijkt nog het meest op zijn natuurlijke habitat in Zuid-Europa. Daar leeft hij graag hoog in de bergen met veel steen en weinig begroeiing. Nu komen ze weer terug uit hun overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Meestal gaan ze terug naar hun oude stekkie van vorig jaar. Vanaf de daken, schuren en zelfs vuilcontainers (zie foto) zingen zij veelvuldig hun krassend liedje.

De zwarte roodstaart wordt in Nederland dus vooral in het voorjaar en de zomer gezien. In zachte winters overwinteren echter soms ook kleine aantallen ons land. In de zomer heeft het mannetje een roetzwart lichaam en een witte vleugelvlek. De staart van zowal mannetje als vrouwtje is roodoranje. Het vrouwtje kan gemakkelijk worden verwisseld met vrouwtje van de Gekraagde roodstaart, maar bij de laatste is echter de stuit ook oranjerood, niet alleen de staart.

De Natuurkalender houdt bij wanneer de zwarte roodstaart voor het eerst wordt gezien of gehoord in Nederland. Meestal komen de eerste exemplaren vanaf half maart ons land binnen. Het kaartje hieronder geeft weer waar de soort dit jaar al waargenomen is. U kunt zelf ook uw eerste waarneming van de zwarte roodstaart doorgeven aan De Natuur Kalender. Ga hier voor naar www.natuurkalender.nl.


Figuur: www.Natuurkalender.nl

Tekst: Harvey van Diek, SOVON