zwarte roodstaart

Zwarte roodstaarten leven op het randje

Sovon Vogelonderzoek Nederland
23-MRT-2010 - Er zijn van die vogelsoorten die iets met mensen hebben. De zwarte roodstaart is er zo één: meestal te vinden in de menselijke omgeving. Ook deze vroege voorjaarsganger is nu aan het terugkomen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 23 maart 2010
 

Er zijn van die vogelsoorten die iets met mensen hebben. De zwarte roodstaart is er zo één: meestal te vinden in de menselijke omgeving. Ook deze vroege voorjaarsganger is nu aan het terugkomen.

 

Zwarte roodstaarten zijn vogels die op het randje leven. Niet letterlijk natuurlijk, maar het zijn wel vogels die altijd op dakranden, muurtjes en uitsteeksels zitten. Ze wippen steeds een beetje door de knieën en trillen met hun staart. De zwarte roodstaart is een soort die van nature voorkomt in bergachtige streken met veel rotsen, waarvandaan ze de omgeving in de gaten houden. Deze habitat komt in ons land niet voor, maar de stenen gebouwen op industrieterreinen lijken daar wel een beetje op. Dit zijn dan ook de plekken waar je ze in ons land voornamelijk waar kunt nemen: op industrieterreinen, havens, fabrieken en oude (hoge) gebouwen.

 

 

In ons land  is de zwarte roodstaart een redelijk talrijke broedvogel met zo’n 25.000 tot 30.000 broedparen. De aantallen zijn overigens licht aan het afnemen. Een enkel exemplaar overwintert in ons land, het gros overwintert in zuidelijk Europa, tot in Marokko en Algerije. Vanaf half maart keren ze terug naar de broedplekken en vanaf half april zijn alle broedplaatsen weer bezet. Het kenmerkende krassende liedje van de zwarte roodstaart is relatief eenvoudig te onthouden. Heeft u zijn korte raspende riedeltje eenmaal gehoord, dan vergeet u dat vast niet meer.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied