plonzenweekeinde - groene kikkers

Tel kikkers in het plonzenweekeinde (24 + 25 mei)

Stichting RAVON
15-MEI-2008 - Het jaar 2008 is uitgeroepen tot Het Jaar van de Kikker. Dit thema benadrukt de diversiteit aan kikkersoorten, hun kleuren- en vormenrijkdom en de belangrijke plaats die zij in de natuur innemen. Kikkers hebben het wereldwijd moeilijk. Veel soorten gaan achteruit door verlies of versnippering van hun leefomgeving en door klimaatsverandering. Een zich wereldwijd verbreidende schimmel is dodelijk voor veel kikkers.

Bericht uitgegeven op 15 mei 2008 door RAVON

Het jaar 2008 is uitgeroepen tot Het Jaar van de Kikker. Dit thema benadrukt de diversiteit aan kikkersoorten, hun kleuren- en vormenrijkdom en de belangrijke plaats die zij in de natuur innemen. Kikkers hebben het wereldwijd moeilijk. Veel soorten gaan achteruit door verlies of versnippering van hun leefomgeving en door klimaatsverandering. Een zich wereldwijd verbreidende schimmel is dodelijk voor veel kikkers.

Om mensen bewust te maken van welke soorten in hun eigen omgeving voorkomen, organiseert RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) op 24 en 25 mei een nationaal "plonzenweekeinde". Meer informatie en een speciaal formulier voor het doorgeven van waarnemingen zijn te vinden op: www.plonzenweekeinde.nl. Iedereen kan meedoen, je hoeft helemaal geen kenner te zijn. Mensen die een tuinvijver hebben, of tijdens hun weekendwandeling een sloot, weiland- of bospoel passeren, worden uitgenodigd in het weekend van 24 en 25 mei te kijken of er ook kikkers in voorkomen. Kikkers aan de waterkant zijn schuw en zullen bij benadering meestal direct in het water plonzen. De deelnemers wordt gevraagd in dit weekend bij het naderen van het water het aantal plonzen te tellen van wegspringende kikkers. Als je de wateroevers behoedzaam benadert lukt het soms ook wel om de kikkers te observeren en ze zo aan de hand van hun uiterlijk op naam te brengen.

Via de speciale website kan men doorklikken naar een formulier om het aantal plonzen en/of de zichtwaarnemingen door te geven. Dit formulier bevat tevens afbeeldingen van algemene amfibieën, zodat ook andere soorten eventueel doorgegeven kunnen worden. Op de site zijn foto’s en informatie te vinden van enkele algemeen in Nederland voorkomende soorten en hoe ze te onderscheiden zijn. Voor kinderen is er een speciale kinderpagina met informatie over amfibieën. En voor wie graag amfibieën in zijn tuin krijgt is er een pagina met tuintips. Ook is er infofolder te downloaden, met o.a. een werktekening van een kikkerplank voor in de tuinvijver.

In de maand juni zijn het meestal groene kikkers die zich in de oeverzones van poelen, vijvers en sloten ophouden. Soms tref je wel eens een late bruine kikker aan, een soort die het water meestal direct na de voortplantingsperiode (maart-april) verlaat. De groene kikkers zijn echte waterkikkers en meer zonaanbidders dan de meeste andere soorten. Hun zonneplekjes zijn altijd direct in de nabijheid van water te vinden, zodat ze bij gevaar direct daarin kunnen vluchten. De meest voorkomende soort in tuinvijvers is de bastaardkikker. Er zijn echter twee andere soorten groene kikkers in Nederland. Op www.plonzenweekeinde.nl is een herkenningskaart te downloaden waarin de verschillen aangegeven staan. De kwakende mannetjes van deze drie soorten zijn op geluid te onderscheiden. Op de website zijn deze alle drie te beluisteren.

Met het doorgeven van waarnemingen, met name van de meer algemene soorten, krijgt RAVON een beter beeld hoeveel kikkers er in Nederland leven en waar. Veel plezier en succes toegewenst! 

Tekst: Raymond Creemers, Stichting RAVON
Foto: Jelger Herder, Stichting RAVON