Vogelnestje
Foto: C.A.J.Kreutz

Een vogelnestje onder de grond

FLORON
18-MEI-2008 - Vogelnestje is één van de meest bijzondere orchideeën van Nederland. De plant bloeit in mei maar er zijn maar weinig plekken waar hij in Nederland te bewonderen is. Meer kans heb je in de kalkrijke bossen in Duitsland, België of Noord-Frankrijk.

Bericht uitgegeven op zondag 18 mei door FLORON

Vogelnestje is één van de meest bijzondere orchideeën van Nederland. De plant bloeit in mei, maar er zijn maar weinig plekken waar hij in Nederland te bewonderen is. Meer kans heb je in de kalkrijke bossen in Duitsland, België of Noord-Frankrijk.

Vogelnestje is een plant met lichtbruine bloemen en enkele gelige schubbige bladen. Alleen van nabij is de vorm van een orchideeënbloem te herkennen, met een grotere tweespletige lip en 5 bloemdekbladen. Vogelnestje is erg zeldzaam. In Nederland is deze soort slechts te vinden in vochtige of kalkrijke beukenbossen, vooral in Zuid-Limburg. Bij een recente telling bleek het aantal vindplaatsen in ons land minder dan tien te bedragen. Het aantal exemplaren is op de meeste plaatsen zeer gering.

Vogelnestje haalt zijn voeding geheel uit de schimmel waar hij ondergronds mee samenleeft. De schimmel leeft van het verterende beukenblad op de bosbodem. De korte wortels zijn vergroeid met de schimmel en vormen een nestvormig kluitje. De soort kan alleen groeien op bodems waar de schimmel al voorkomt. Gelukkig kan het stoffijne zaad over grote afstanden met de wind meewaaien naar geschikte nieuwe bossen.

Tekst: Baudewijn Odé en Wout van der Slikke
Foto: C.A.J. Kreutz