Tapuit, WikipediaCreative Commons Attribution 1.0 license

Bijna uitgestorven, de tapuit

Sovon Vogelonderzoek Nederland
2-JUN-2008 - Soorten nemen af en soorten nemen toe. Helaas gaat het met een van de kenmerkende heidevogels, de tapuit wel heel erg slecht.

Bericht uitgegeven door SOVON op maandag 2 juni 2008

Soorten nemen af en soorten nemen toe. Helaas gaat het met een van de kenmerkende heidevogels, de tapuit wel heel erg slecht.

Soms verdwijnen soorten bijna ongemerkt uit ons land. De ortolaan en klapekster zijn een paar voorbeelden, maar ook de tapuit lijkt op zijn laatste benen te staan. Deze liefhebber van zandverstuivingen en kale heideterreinen heeft het erg moeilijk. Zo moeilijk dat hij in 2005 zelfs tot soort van het jaar is verkozen door Vogelbescherming Nederland en SOVON. Gedurende het Jaar van de Tapuit werd er op allerlei manieren onderzoek gedaan naar het wel en wee van de dramatische achteruitgang van deze fraaie vogelsoort. Resultaten daarvan zijn na te lezen op de website van SOVON vogelonderzoek.

Wilt u zelf nog een van de laatste tapuiten gaan bekijken dan zijn de Noord-Hollandse duinen en enkele heideterreinen in Drenthe (bijv. Aekingerzand) de beste plekken. Ook op de eilanden zijn ze met een beetje mazzel wel te vinden. Tip: zoek in de buurt van konijnenhol, want daar broeden ze in.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto: Philippe Kurlapski (Commons Attribution 1.0 license)