Gezenderd mannetje ingekorven vleermuis op kerkzolder, Johannes Regelink

Brabanders weinig in snackbar te vinden

Zoogdiervereniging
7-JUN-2008 - De Noord-Brabantse ingekorven vleermuizen blijken nauwelijks naar de snackbar te gaan. In veestallen, met alle vliegen een ware snackbar voor vleermuizen, zijn ze nauwelijks te vinden.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging VZZ op zaterdag 7 juni 2008

De Noord-Brabantse ingekorven vleermuizen blijken nauwelijks naar de snackbar te gaan. In veestallen, met alle vliegen een ware snackbar voor vleermuizen, zijn ze nauwelijks te vinden.

De afgelopen twee weken is in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een onderzoek naar de ingekorven vleermuis uitgevoerd. Daarbij werden, waar mogelijk, dieren gevangen en van een zendertje voorzien. Daarnaast werden in boeren stallen met veel vliegen luisterkastjes geplaatst. Deze kastjes nemen vleermuisgeluiden op waarna de volgende dag exact geanalyseerd kan worden wanneer welke soort vleermuis in de stal aanwezig was.

Dit onderzoek heeft tot doel het verpreidingsbeeld van de ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) in Noord-Brabant beter in kaart te brengen. Tevens wordt het landschapsgebruik onderzocht. Deze gegevens maken het mogelijk de ingekorven vleermuis beter te beschermen.

Uit onderzoek in Limburg en Zuid-Duitsland blijkt dat de ingekorven vleermuis bijna 50 procent van de tijd in stallen met vee jaagt. Dit zijn veelal stallen met vee op stro waar veel vliegen aanwezig zijn.

De afgelopen twee weken heeft een eerste deel van het onderzoek plaatst gevonden. Hierbij zijn in meer dan 30 geschikte stallen middels luisterkastjes alle vleermuis geluiden opgenomen. Slechts twee van deze kastjes hebben de ingekorven vleermuis opgenomen. In beide gevallen blijkt dat de ingekorven vleermuis daar slechts zeer kort jaagt. Minder dan vijf minuten in beide gevallen.

Daarnaast zijn twee ingekorven vleermuizen (1 man en 1 vrouw) van een zendertje voorzien. Opmerkelijk hierbij is dat beide dieren op heide gejaagd hebben, maar slechts zeer kort (minder dan tien minuten per nacht) in een stal.

Uit bovenstaande kan zeer voorzichtig de conclusie getrokken worden dat de ingekorven vleermuis in Noord-Brabant heel weinig naar de snackbar gaat. Mogelijk verklaart dit het beperkte voorkomen. Meer onderzoek, dat begin juli gepland staat, zal hier meer duidelijkheid over moeten geven.

Tekst: Johannes Regelink, www.ecologischonderzoek.regelink.net en www.vleermuiszoektboer.nl
Foto: Gezenderd mannetje ingekorven vleermuis op kerkzolder, Johannes Regelink