Blauwe knoop. Fotograaf Pethan, via Wikipedia vrij gebruik onder GFD-licentie

Eerste blauwe knoop gemeld

De Natuurkalender
12-JUN-2008 - Op 9 juni kwam de eerste melding van een bloeiende blauwe knoop binnen bij de Natuurkalender. De eerste waarneming van dit jaar kwam uit de provincie Noord Brabant. Deze waarneming komt overeen met de Natuurverwachting, die voor deze week de eerste bloeiwaarnemingen van de blauwe knoop voorspelde.

Bericht uitgegeven op donderdag 12 juni 2008 door de Natuurkalender

Op 9 juni kwam de eerste melding van een bloeiende blauwe knoop binnen bij de Natuurkalender. De eerste waarneming van dit jaar kwam uit de provincie Noord Brabant. Deze waarneming komt overeen met de Natuurverwachting, die voor deze week de eerste bloeiwaarnemingen van de blauwe knoop voorspelde.

In de lente vormen blauwe knopen een matje van glanzende, langwerpige bladeren. In de zomer schieten de stengels waaraan de bloemen komen op. De eerste bloeiende blauwe knopen worden meestal in het begin van de zomer gezien; de meeste exemplaren bloeien echter tussen juli en september met een hoogtepunt in augustus. Zo zorgt hij de gehele zomer voor een mooi paarsblauw accent.

De blauwe knoop komt voor in heel Europa, maar hij gaat sterk in verspreiding achteruit doordat de gebieden waar hij vroeger veel voorkwam steeds schaarser worden. Voorbeelden hiervan zijn blauwgraslanden (schrale, onbemeste hooilanden), overgangszones tussen heide- en grasland, beekdalgraslanden, zandruggen en veenmoerassen. In Nederland komt hij vooral voor in de pleistocene streken, veen- en duingebieden en soms in het rivierengebied.

In de volksgeneeskunde speelde de blauwe knoop een belangrijke rol: vroeger behandelde men inwendige ontstekingen met de plant. Tegenwoordig worden er nog wel eens huismiddeltjes van gemaakt; bijvoorbeeld een gorgeldrankje dat verlichting geeft bij een zere keel en helpt tegen bloedend tandvlees.

Geef uw eerste waarneming van de blauwe knoop door via www.natuurkalender.nl

Tekst: Sara Mulder, de Natuurkalender
Foto: Pethan, GFD licentie