jongevosjes

Jonge vosjes komen naar buiten op ZoogdierTV

Zoogdiervereniging
19-JUN-2008 - Jonge vosjes bekijken? Het kan op ZoogdierTV. Maar ook in levende lijve. Jonge vossen worden in maart en april geboren in een klein hol onder de grond. Een worp bestaat uit 3 tot 9 jongen, maar meestal zijn het er ongeveer 4 tot 5. In juni mogen ze met hun moeder mee om te leren jagen.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op donderdag 19 juni 2008

Jonge vosjes bekijken? Het kan op ZoogdierTV. Maar ook in levende lijve. Jonge vossen worden in maart en april geboren in een klein hol onder de grond. Een worp bestaat uit 3 tot 9 jongen, maar meestal zijn het er ongeveer 4 tot 5. In juni mogen ze met hun moeder mee om te leren jagen.

De eerste weken blijft de moeder bij de jongen in het hol. Daarna slaapt ze steeds vaker buitenshuis en komt regelmatig naar de jongen terug om ze te zogen. In die periode worden de jongen verplaatst naar een groter hol. Na vier weken gaan de jongen ook vast voedsel eten. Het mannetje verblijft niet bij de jongen, maar helpt wel met het aanslepen van voedsel.

Bij de geboorte hebben de jongen een blauwgrijze vacht, na vier weken is de vacht donkerbruin. In de maanden erna wordt de vacht weer lichter. Na twee weken gaan de ogen open.

De kans op overleving van de jongen is afhankelijk van de hoeveelheid voedsel. Er kan een behoorlijk gewichtsverschil zijn tussen de vosjes onderling. De kleinere, zwakkere jongen hebben het onder slechte voedselomstandigheden erg moeilijk. Ze leggen het doorgaans af tegenover hun sterkere broers en zussen en dienen dan als voedsel voor de overgebleven jongen!

Op eigen benen
De jongen komen na een week of vier voor het eerst buiten het hol om spelenderwijs hun spieren te sterken. Uiteindelijk neemt het vrouwtje in de loop van juni de jongen mee op jacht om ze de kneepjes van het vak te leren. Als de vosjes zes tot twaalf maanden oud zijn, worden ze zelfstandig en zoeken met name de mannetjes een eigen territorium op. Daarbij kunnen ze grote afstanden afleggen.

Als er veel voedsel in een territorium is, blijft een deel van de vrouwtjes in het ouderlijk territorium hangen. Deze dieren helpen dan mee met het grootbrengen van de jongen in het volgende jaar.

Zelf vossen kijken?
In Nederland zijn met name in de Oostvaardersplassen vossen en hun jongen goed te zien. Ze gebruiken daar ook holen in de open vlakte met kort gras en zijn daardoor goed waar te nemen.

Op ZoogdierTV en Youtube is een filmpje over jonge vosjes te zien.

Tekst en video: Vilmar Dijkstra, de Zoogdiervereniging VZZ