bont wild zwijntje

Bont wild zwijntje op ZoogdierTV

Zoogdiervereniging
13-JUL-2008 - Jonge wilde zwijntjes hebben over het algemeen een streepjespatroon. Soms echter heeft een wild zwijntje niet de bekende streepjes maar bonte patronen die op een koeienvacht lijken. Bekijk de opnamen die medewerkers van de Zoogdiervereniging VZZ maakten voor ZoogdierTV.
Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op zondag 13 juli 2008

Jonge wilde zwijntjes hebben over het algemeen een streepjespatroon. Soms echter heeft een wild zwijntje niet de bekende streepjes maar bonte patronen die op een koeienvacht lijken. Bekijk de opnamen die medewerkers van de Zoogdiervereniging VZZ maakten voor ZoogdierTV.De kleine bijdehante biggetjes van het wild zwijn zijn momenteel in overvloed aanwezig op de Veluwe. De biggetjes hebben een pyjama aan van horizontale strepen die dient als camouflage. De strepen zijn slechts tijdelijk en verdwijnen uiteindelijk na drie tot vijf maanden. Maar af en toe komen zwijntjes voor met een bonte (zie filmpje) of geheel witte pyjama. Deze beestjes vallen een beetje uit de toon, maar ook deze pyjama is slechts van tijdelijke duur.

Ketel
De biggetjes worden ‘frislingen’ genoemd en worden geboren tussen februari en juni na een draagtijd van zestien weken. De meeste biggen worden rond maart geboren in een door de moeder aangelegd nest (‘ketel’). De eerste week van hun leven blijven de kleintjes bij moeder in de ketel, daarna sluiten zij zich aan bij de oorspronkelijke groep.

Rotte
De grootte van een groep zwijnen, ook wel ‘rotte’ genoemd, varieert maar kan tot wel dertig beesten bevatten. In deze tijd van het jaar lopen er meestal ook veel kleintjes in de rotte. Soms kun je ze op open plekken in het bos zien wroeten naar voedsel in de grond. Maar pas op dat je niet te dichtbij komt want zwijnen met jongen kunnen agressief zijn tegen mensen.

Worpen
Zeugen krijgen meestal vier tot zeven jongen per worp. Het aantal jongen is afhankelijk van de leeftijd en conditie van de zeug en van de voedselsituatie in de periode van bevruchting. Meestal krijgt een zeug jaarlijks maar één worp, maar soms komt er in de zomer een tweede worp als de eerste is verloren gegaan. Het gebeurt namelijk regelmatig dat zwijntjes bezwijken onder langdurige periodes met regen, wind en lage temperaturen.

Zelf kijken?
Wilde zwijnen zijn net zoals de meeste zoogdieren in ons land vooral schemering- en nachtdieren. Maar in rustige gebieden zoals op de Veluwe zijn ze ook overdag actief.

Bekijk het filmpje van jonge zwijntjes

Tekst en filmpje: Sil Westra, Zoogdiervereniging VZZ
Foto: Martijn van Oene, Zoogdiervereniging VZZ