vleermuistelling

Doe mee aan groot onderzoek naar trek vleermuizen

Zoogdiervereniging
15-JUL-2008 - Doe mee aan een groot onderzoek om meer zicht te krijgen op de fascinerende trek van vleermuizen in de nazomer en ga tellen op een Waddeneiland.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging VZZ op 15 juli

Doe mee aan een groot onderzoek om meer zicht te krijgen op de fascinerende trek van vleermuizen in de nazomer en ga tellen op een Waddeneiland.

Om meer zicht te krijgen op de migratie van vleermuizen, met name op die van de ruige dwergvleermuis, organiseert de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging VZZ komend najaar een landelijke telling.

Een aantal geïsoleerde delen langs het Nederlandse kustgebied en een aantal eilanden worden onderzocht. Zo ontstaat meer zicht op de omvang van de trek. Voor dit grootschalige onderzoek zijn veel tellers (met enige ervaring) nodig.

Wanneer?
De gekozen locaties worden twee maal onderzocht. Eenmaal in de periode half september – half oktober 2008 (met een voorkeur voor het weekend 26 t/m 28 september) en eenmaal in de periode juni-juli 2009. Belangrijk is dat de inventarisatie plaats vindt bij goede weersomstandigheden. Dat wil zeggen geen neerslag of mist van betekenis, zwakke tot matige wind, een temperatuur niet lager dan acht graden. We hebben voorkeur voor een avond met nauwelijks wind. Dan zijn de omstandigheden optimaal voor de vleermuizen.

Waar?
Het belangrijkste doel zijn de eilanden, zoals de Waddeneilanden en Tiengemeten. Locaties langs de Nederlandse kust hebben de tweede prioriteit. Locaties in het binnenland kunnen nuttig zijn als vergelijking.

Meedoen?
De voorwaarden waaronder je mee kunt doen zijn op te vragen bij: kmos@xs4all.nl 
Als je graag een bepaalde locatie wilt onderzoeken geef je dan snel op, want er kunnen meer belangstellenden zijn!

Bron: Zoogmail 2008 27, Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging VZZ
Tekst: de Zoogdiervereniging VZZ, www.vzz.nl
Foto: Berbadette van Noort