vleermuis en raam

Vleermuizen op kerkzolders tellen

Zoogdiervereniging
27-JUL-2008 - De Zoogdiervereniging VZZ zoekt in de zuidelijke provincies vrijwilligers die mee willen doen aan de zomertelling van vleermuizen op zolders. Sinds de jaren veertig van de vorige eeuw worden wintertellingen gehouden van vleermuizen. VZZ wil graag weten waar deze vleermuizen ’s zomers blijven en start daarom dit jaar de zomertelling.
Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging VZZ op 27 juli 2008

De Zoogdiervereniging VZZ zoekt in de zuidelijke provincies vrijwilligers die mee willen doen aan de zomertelling van vleermuizen op zolders. Sinds de jaren veertig van de vorige eeuw worden wintertellingen gehouden van vleermuizen. VZZ wil graag weten waar deze vleermuizen ’s zomers blijven en start daarom dit jaar de zomertelling.De eerste tellingen van vleermuizen in Nederland stammen uit de jaren veertig van de twintigste eeuw. Toen begon men met het tellen van vleermuizen in winterverblijven. Sinds 1995 bestaat er een officieel monitoringproject voor het landelijk bijhouden van aantalontwikkelingen van vleermuizen in winterobjecten. Dit levert een schat aan gegevens, maar waar blijven deze dieren in de zomer? En waar zijn de soorten die niet in de overwinteringobjecten worden aangetroffen?

Het is bekend dat veel soorten als zomerverblijfplaats gebruik maken van zolders van kerken en andere grote gebouwen. Sommige soorten maken bijna uitsluitend gebruik van dit type locaties. Helaas hebben we nog lang geen compleet beeld van de verspreiding van vleermuizen op zolders en al helemaal niet van aantalontwikkelingen van sommige soorten. Daarom wordt met ingang van dit jaar gestart met een monitoringproject voor vleermuizen op zolders.

Woont u in of vlakbij Zeeland, Noord-Brabant of Limburg en hebt u interesse om mee te doen, meld u dan aan door een e-mail te sturen aan vrijwilligers@vzz.nl of door te bellen met de Zoogdiervereniging VZZ op nummer 026-3705318.

Meer informatie
  • Website VZZ

    Tekst: Vilmar Dijkstra, de Zoogdiervereniging VZZ
    Foto: Rollin Verlinde, www.Vildaphoto.net
  •