Grote bonte specht vangt pimpelmeesje

Sovon Vogelonderzoek Nederland
5-AUG-2008 - Kijkend in het vogelboek, lees je dat het voedsel van de grote bonte specht bestaat uit insecten, zaden van naaldbomen en soms ook eieren en nestjongen van andere vogels. Vooral dat laatste is intrigerend. De meeste mensen verwachten niet dat spechten andere vogels opeten. Het zijn tenslotte geen roofvogels of uilen die daar om bekend staan.

Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 5 augustus 2008

Kijkend in het vogelboek, lees je dat het voedsel van de grote bonte specht bestaat uit insecten, zaden van naaldbomen en soms ook eieren en nestjongen van andere vogels. Vooral dat laatste is intrigerend. De meeste mensen verwachten niet dat spechten andere vogels opeten. Het zijn tenslotte geen roofvogels of uilen die daar om bekend staan.

Recent verscheen er een filmpje op YouTube, waarin overduidelijk wordt aangetoond dat de natuur er soms heel wat minder vredelievend uitziet, dan gehoopt of gedacht.

Toch moet je bij het zien van zo'n filmpje oppassen dat je niet allerlei menselijke emoties laat meespelen. Immers, het onophoudelijk geschreeuw en gepiep van de jonge pimpelmees, roept op dat je als mens ook zou kunnen denken: 'Zeg kleintje, kun je eens ophouden met dat aanhoudende gepiep?'

Bijgaand het filmpje van YouTube, dat vast niet door iedereen zonder afschuw gezien kan worden. Maar ja, de natuur is soms hard!

 

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto grote bonte specht: Marek Szczepanek, GNU Free Documentation license
Foto pimpelmees jong: Wikipedia, GNU Free Documentation license