gaffelreebok door Bas Worm (uitsnede)

Het succesverhaal van hert, ree en wild zwijn

Zoogdiervereniging
29-SEP-2008 - Edelherten, reeën, damherten en wilde zwijnen zijn in de moderne tijd niet zo talrijk geweest als de afgelopen jaren. De opmars van deze inheemse hoefdieren is bijzonder succesvol en het einde is nog niet in zicht.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op maandag 29 september 2008

Edelherten, reeën, damherten en wilde zwijnen zijn in de moderne tijd niet zo talrijk geweest als de afgelopen jaren. De opmars van deze inheemse hoefdieren is bijzonder succesvol en het einde is nog niet in zicht. Dit blijkt uit een publicatie in het nieuwe nummer van het populair wetenschappelijke tijdschrift Zoogdier van Zoogdiervereniging VZZ.

Het aantal reeën werd in 1930 nog rond de 3.000 geschat. Nu zijn er volgens een voorzichtige schatting tussen de 60.000 en 70.000 in Nederland. Wilde zwijnen waren halverwege de vorige eeuw nog maar met 100 en nu zijn er alleen op de Veluwe de afgelopen maanden al meer dan 3.000 afgeschoten (van de beoogde 5.200). Het damhert kon vorig jaar van de Rode Lijst van bedreigde dieren gehaald worden. En al had het weinig gescheeld of het edelhert was geheel uit Nederland verdwenen, sinds 1946 gaat het bergopwaarts. Nu hebben we twee gezonde populaties (op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen) van ieder zo’n 2.000 dieren.

Of nu de grenzen van de groei in zicht zijn, ligt met name aan wat we als samenleving accepteren. Ecologisch is nog veel mogelijk. Zo zouden damhert, edelhert en wild zwijn zich op veel meer plaatsen kunnen vestigen als barrières worden weggenomen en men in het beheer rekening houdt met de komst van deze dieren. Dat stelt auteur Bas Worm, vicevoorzitter van Vereniging Het Edelhert, in Zoogdier.

Naast het succesverhaal wilde hoefdieren leest u in het nieuwe nummer van Zoogdier over de dodelijke effecten van windmolens op vleermuizen, pieken en dalen bij boommarters in Drenthe, de inzet van hightech technieken bij het onderzoek naar zoogdieren, hoe een vos hoog in de bomen de eieren van aalscholvers steelt en hoe ze in Vlaanderen de muskusrattenbestrijding helemaal omgooiden en nu grote delen zelfs geheel muskusrattenvrij hebben gekregen.


Het volledige artikel over de hoefdieren is als PDF te downloaden op: www.vzz.nl

Tekst: Zoogdiervereniging VZZ en Bas Worm, Vereniging Het Edelhert
Foto: Bas Worm, Vereniging Het Edelhert