Roffel grote bonte specht: 15 slagen per seconde

De Natuurkalender
16-JAN-2009 - Op steeds meer plaatsen wordt de laatste dagen in bossen, parken en tuinen de roffel van de grote bonte specht gehoord. De roffel duurt nog geen seconde en bestaat uit zo’n 10 tot 15 slagen. Het gaat in Nederland goed met de grote bonte specht. Het aantal paartjes wordt geschat op tussen de 55.000 en 65.000.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op vrijdag 16 januari 2009.

Op steeds meer plaatsen wordt de laatste dagen in bossen, parken en tuinen de roffel van de grote bonte specht gehoord. De roffel duurt nog geen seconde en bestaat uit zo’n 10 tot 15 slagen. Het gaat in Nederland goed met de grote bonte specht. Het aantal paartjes wordt geschat op tussen de 55.000 en 65.000.

Van de grote bonte specht wordt vaak gezegd dat hij al vroeg in het voorjaar te horen is. Op basis van de waarnemingen die doorgegeven worden op www.natuurkalender.nl kun je beter zeggen dat de grote bonte specht gedurende de winter begint te roffelen. Dit jaar is de eerste roffel al op diverse plaatsen gemeld (zie figuur 1). De eerste roffels werden al eind december doorgegeven. De ervaring leert dat tot en met maart steeds meer mensen de eerste roffel van de grote bonte specht horen maar dat de meeste mensen hem voor het eerst rond het einde van januari of het begin van februari horen.

Toename aantal grote bonte spechten
In grote delen van het land komt de grote bonte specht voor. Hij is te vinden in zowel loof- als naaldbos, en ook in parken en cultuurlandschappen. Ze worden ook in tuinen gesignaleerd bij zakjes met vogelvoer. Het aantal grote bonte spechten neemt ook sterk toe in ons land en dan vooral in agrarisch gebied. Het aantal paartjes wordt momenteel door SOVON Vogelonderzoek Nederland geschat op tussen de 55.000 en 65.000 exemplaren.

10-15 slagen per seconde
Het vrouwtje is te onderscheiden van het mannetje door het ontbreken van het rood achter op de kop. Bij jonge dieren is de gehele bovenkant van de kop rood. De roffel duurt nog geen seconde en bestaat uit zo'n 10-15 slagen. De roffel van de Kleine bonte specht is hiervan te onderscheiden doordat deze roffel vaak tot wel drie seconden duurt.

Meldt eerste roffel Indien u de roffel voor het eerst hoort dan vragen we u om deze door te geven op de Natuurkalender website. Ook het moment waarop de jongen voor het eerst gezien worden (eind mei, begin juni) willen we graag weten.

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender
Foto's: Bianca Schlüter en Ton Amende.