sperwer

Roofvogels in de achtertuin

Vogelbescherming Nederland
31-JAN-2009 - De meeste mensen vinden het leuk om in de winter de vogels in hun achtertuin bij te voeren. Gewoon, omdat het zo’n gezellig gezicht is. Maar ook omdat ze de vogels in de koude maanden een handje willen helpen. Je moet dan niet raar opkijken als er ook een roofvogel in de achtertuin verschijnt.

Bericht uitgegeven door vogelbescherming Nederland op zaterdag 31 januari 2009

De meeste mensen vinden het leuk om in de winter de vogels in hun achtertuin bij te voeren. Gewoon, omdat het zo’n gezellig gezicht is. Maar ook omdat ze de vogels in de koude maanden een handje willen helpen. Je moet dan niet raar opkijken als er ook een roofvogel in de achtertuin verschijnt.

De voedertafel in de winter kan namelijk zomaar een dagelijks aanvliegpunt worden voor een sperwer. Niet voor de noten en de zaden, maar voor de kleine vogeltjes die zich daar tegoed aan doen. Mussen, mezen, vinken, spreeuwen en lijsters; sperwers leven er van. Bij het jagen hanteert de sperwer verschillende technieken. Soms scheert hij door de lucht en vervolgens vlak boven de heg, in de hoop andere vogels op die manier te verrassen. Maar hij kan ook uren lang stil zitten op een tak in afwachting van een groepje mussen of mezen.

Overigens is de mannetjes sperwer een stuk kleiner dan het vrouwtje. Het mannetje eet daarom voornamelijk kleine zangvogels, terwijl de vrouwtjes zelfs een flinke gaai of Turkse tortel naar binnen kunnen werken.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: VogelRingStation Schiermonnikoog