Hakhout. Foto: www.hakhout.info

Bomen in winterrust, zagers actief

FLORON
11-FEB-2009 - Een van de voordelen van het leven in gematigde streken is het leven met de vier seizoenen. Telkens wat om van te genieten, dan wel om naar uit te kijken. Genieten van een zomerse avond of uitkijken naar de kleurenpracht van de herfst. Je uitleven in een schaatstocht - het kon weer eens! - bij helder winterweer of alweer uitkijken naar de eerste tekenen van de lente. Roert de natuur zich al of is alles nog in winterrust?
Bericht uitgegeven door FLORON op woensdag 11 februari 2009.

Een van de voordelen van het leven in gematigde streken is het leven met de vier seizoenen. Telkens wat om van te genieten, dan wel om naar uit te kijken. Genieten van een zomerse avond of uitkijken naar de kleurenpracht van de herfst. Je uitleven in een schaatstocht - het kon weer eens! - bij helder winterweer of alweer uitkijken naar de eerste tekenen van de lente. Roert de natuur zich al of is alles nog in winterrust?

De dagelijkse natuurberichten maken duidelijk dat er ook in de winter nog van alles gebeurt in de natuur. Toch maken de meeste planten nu een rustperiode door. Veel kruiden overwinteren ondergronds. De bovengrondse delen zijn afgestorven en het groeiproces staat stil. Het transport van water in en naar de plant is immers niet mogelijk bij lage temperaturen. Bomen zouden verdrogen als hun blad wel water zou verdampen in een periode dat ze niet in staat zijn die voorraden aan te vullen. Dus hebben we hier vooral bomen die hun blad verliezen en een ‘winterslaap’ houden.

Die rustperiode is een geschikt moment voor allerlei beheerwerkzaamheden. Het knotten van bomen of terugzetten van hakhout bijvoorbeeld. Doordat de sapstroom in de boom op een laag pitje staat, ‘bloedt’ de boom niet dood als je het hout op de goede manier afzaagt. De overblijvende stronk overleeft en vormt weer nieuwe takken in het voorjaar. Voor diverse plant- en diersoorten is een dergelijk stukje cultuurlandschap een prima leefomgeving. Soortenbeschermende organisaties als Vlinderstichting, RAVON en FLORON werken via de hakhoutbrigades dan ook met vrijwilligers mee aan het onderhoud van dit soort hakhoutpercelen. Bij diverse terreinbeheerders en particuliere terreineigenaren kun je terecht om te helpen bij de zaag- en hakwerkzaamheden. Het is nu nog de tijd daaraan deel te nemen. Kijk voor meer informatie op www.hakhout.info.

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON
Foto: Hakhout.info