Darwinvinken. Foto: John Gould. Auteursrechten zijn verlopen omdat de fotograaf meer dan 70 jaar geleden is overleden.

Darwin en planten

FLORON
13-FEB-2009 - Gisteren was het tweehonderd jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren. De grote man van de evolutieleer associëren we vooral met zijn reis met de Beagle en de ‘Darwinvinken’. Toch speelden ook planten een belangrijke rol in de inzichten die hij verwierf over het ontstaan van soorten.
Bericht uitgegeven door FLORON op 13 februari 2009.

  
   Darwinvinken
Foto: John Gould

 
Gisteren was het tweehonderd jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren. De grote man van de evolutieleer associëren we vooral met zijn reis met de Beagle en de ‘Darwinvinken’. Toch speelden ook planten een belangrijke rol in de inzichten die hij verwierf over het ontstaan van soorten.

Tijdens een langdurig verblijf in de kuststreek van Zuid-West Engeland raakte hij gefascineerd door de variatie in vorm en kleur van orchideeënbloemen. Hij zocht naar verbanden met de bestuivende insecten.

Ook vandaag de dag blijven plant-dier relaties en hun invloed op het ontstaan van soorten fascinerend. Orchideeën en hun bestuivers zijn dan ook nu nog onderwerp van onderzoek.

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON