Heikikker

De blauwe brigade is weer aangetreden!

Stichting RAVON
22-MRT-2009 - Een paar dagen per jaar kunnen we, met een beetje mazzel, een bijzonder fenomeen waarnemen: de mannetjes van de streng beschermde heikikker worden blauw. Zoals bij veel dieren dit jaar duurde het even voor de paringsdrift op gang kwam, maar afgelopen week zijn op een aantal plaatsen in Nederland de eerste blauwe heikikkers dan toch echt gezien!

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 22 maart 2009

Een paar dagen per jaar kunnen we, met een beetje mazzel, een bijzonder fenomeen waarnemen: de mannetjes van de streng beschermde heikikker worden blauw. Zoals bij veel dieren dit jaar duurde het even voor de paringsdrift op gang kwam, maar afgelopen week zijn op een aantal plaatsen in Nederland de eerste blauwe heikikkers dan toch echt gezien!

Heikikker  
De heikikker is een middelgrote kikker met een iets spitse snuit. Verreweg het grootste deel van het jaar hebben alle heikikkers een geel- tot rood/groenbruine rug, waarover vaak een lichte lengtestreep loopt. Tijdens de paartijd (meestal rond eind februari) kleuren de mannetjes echter licht- tot fel blauw. Deze kleur is maar enkele dagen aanwezig en het is voor veel liefhebbers dan ook elk jaar weer een sport de blauwe mannen voor de lens te krijgen. Met de exotische kleur hebben de mannetjes maar één doel voor ogen: de vrouwtjes lokken.

Ook hun ietwat aparte geroep, dat voor hetzelfde doel wordt ingezet, is weer gehoord. Volgens sommigen lijkt het geluid dat de kikkers maken op dat van ontsnappende lucht uit een onderwater gedompelde fles. Anderen vergelijken het echter ook vaak met een op afstand blaffende kleine hond. Bij het roepen zitten de mannetjes rechtop in ondiep water of op drijvende waterplanten. De mannetjes zitten meestal dicht bij elkaar en roepen in koor. Op zonnige dagen is het geroep rond het middaguur goed te horen, maar de meeste activiteit vindt normaal gesproken aan het begin van de avond plaats. De afgelopen week was het op dat tijdstip echter opvallend stil. Misschien dat de kou hen toch nog parten speelt?

Het heeft de heikikker er gelukkig niet van weerhouden om voor nageslacht te zorgen, want er zijn ook weer veel eiklompen geteld. Net als de bruine kikker produceert de heikikker een grote klomp kikkerdril; vaak in grote velden bij elkaar, in het ondiepe water van de oeverzone of op drijvende vegetatie. Het wachten is nu op de eerste kikkervisjes, die enkele weken na het leggen van de eieren tevoorschijn komen.

Op www.padden.nu is precies te zien hoeveel heikikkers er door de paddenwerkgroepen worden overgezet.

Tekst: Tamira Hankman (RAVON)
Foto: Jelger Herder (RAVON, www.digitalnature.nl)