Rana arvalis. Heikikker

Blauwe heikikkers in Nieuwkoopse Plassen én Groene Jonker

22-MRT-2014 - Het stikt weer van de blauwe kikkers in de Nieuwkoopse natuurgebieden van Natuurmonumenten. In nog geen twee jaar tijd heeft de heikikker vanuit de Nieuwkoopse Plassen het jonge natuurgebied de Groene Jonker weten te bereiken. En dat is snel voor een amfibie die jaarlijks niet meer dan een paar honderd meter aflegt. Dit bewijst dat een goed aangelegde ecologische hoofdstructuur (het nationaal natuurnetwerk) echt werkt.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het stikt weer van de blauwe kikkers in de Nieuwkoopse natuurgebieden van Natuurmonumenten. In nog geen twee jaar tijd heeft de heikikker vanuit de Nieuwkoopse Plassen het jonge natuurgebied de Groene Jonker weten te bereiken. En dat is snel voor een amfibie die jaarlijks niet meer dan een paar honderd meter aflegt. Dit bewijst dat een goed aangelegde ecologische hoofdstructuur (het nationaal natuurnetwerk) echt werkt.

Reislustig
De heikikker is geen overdreven reislustig ‘typetje’. De jonge dieren die in het najaar op zoek gaan naar een eigen plek, verspreiden zich meestal maar hoogstens een paar honderd meter van het water waarin ze zijn geboren. En dan nog alleen als de reisweg een goed ‘leefgebied’ is. Omdat heikikkers gevoelig zijn voor uitdroging en bovendien ‘in trek‘ zijn bij ringslang, bunzing en blauwe reiger, hebben ze een ruig, structuurrijk terrein nodig.

Heikikkers (foto: Edo van Uchelen)

Goede reisweg
Gelukkig weet de heikikker goed de weg te vinden van de Nieuwkoopse Plassen naar de Groene Jonker. In het rietlandbeheer zorgt Natuurmonumenten onder meer voor rustige overwinteringsplekken en de inspanningen van het waterschap zorgen voor schoon water en daarmee een gezond waterleven. Het gaat erg goed de heikikkers in de Nieuwkoopse Plassen. Het moerasgebied ‘barst’ wat kikkers betreft uit zijn voegen zodat jonge kikkers graag vertrekken. De Groene Jonker is voor hen een welkom nieuw gebied.

Blauw
En dat is niet alleen voor de kikkers zelf een geluk, maar ook voor duizenden mensen die jaarlijks de Nieuwkoopse Plassen en Groene Jonker bezoeken. Want wat is er nou leuker dan kikkers een blauwtje zien lopen? Heikikkers overwinteren op vochtige plekken onder dichte vegetatie, bladeren of boomstronken. Eind maart trekken ze naar het water om daar voor nageslacht te gaan zorgen. Om de vrouwen te versieren zijn de mannen een paar dagen achtereen schitterend blauw gekleurd. Met zijn allen roepen ze in koor vanuit het water. Het klinkt als bellen blazen onder water. Oorverdovend en ‘betoverd’: zó vanaf de oever te zien.

Meer amfibieën
De Nieuwkoopse Plassen herbergen nog veel meer soorten amfibieën. Ook de:

  • gewone pad
  • groene kikker
  • bruine kikker
  • kleine watersalamander

De gewone pad trekt als eerste naar het water: eind februari kun je hem al tegenkomen. Dan verschijnt de bruine kikker (kwaakt in maart) en vervolgens de heikikker. De groene kikker is laat, pas rond mei. Kleine watersalamanders trekken stilletjes. Ze zijn net zo vroeg als de gewone pad.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Edo van Uchelen, Saxifraga