Indian summer: toptijd voor heikikkers

Stichting RAVON
10-OKT-2018 - Je verwacht het misschien niet, maar de herfst is voor een aantal soorten amfibieën een prima tijd om een goed en volledig beeld te verkrijgen van de verspreiding van soorten en het voortplantingssucces. Met name voor de heikikkers in het veenweidegebied (laagveen) zijn de maanden augustus, september en oktober ideaal om de verspreiding van de soort in detail in kaart te brengen.

In het veenweidegebied is de heikikker en soort die wijdverspreid, maar vaak in relatief lage dichtheden voorkomt. In het voorjaar vormen de heikikkers hier kleine koortjes die moeilijk op te sporen zijn. Bovendien duurt de voortplantingstijd kort (slechts enkele weken) en wordt er niet eens luid geroepen. Daarbij komt ook nog eens dat de eiklompen van heikikkers en de kikkervisjes lastig zijn te onderscheiden van de nauwverwante bruine kikker.

In het najaar is het in feite een stuk gemakkelijker: de jonge heikikkers springen in grote aantallen rond in extensief beheerde gaslanden, slootkanten en greppels op zoek naar voedsel om nog net voor de winter aan te sterken. De heikikkertjes zijn goed herkenbaar aan hun karakteristieke brede rugstreep. Er worden momenteel dan ook grote aantallen heikikkers gemeld uit de uiterwaarden, het laagveen en veenweidegebieden. Zo zijn rond natuurreservaat het Naardermeer al ruim 400 exemplaren gevonden, waarvan maar liefst 90% bestond uit jonge heikikkertjes van dit jaar. Bijzonder was de vangst van een jonge ringslang die zijn prooi prijsgaf: een heikikkertje op nota bene een nieuwe vindplaats.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Ringslang helpt met heikikkerinventarisatie (Bron: Tim van Wagensveld)

Benut de laatste mooie zonnige dagen nog door te zoeken langs slootkanten en in extensief beheerde graslanden, het levert vaak verrassend mooie waarnemingen op.

Tekst en foto’s: Raymond Creemers, RAVON (leadfoto: heikikker)
Film: Tim van Wagensveld