kleine vos wilg klein

21 maart: lentevlinders

De Vlinderstichting
24-MRT-2009 - De eerste officiele lentedag werd kleur gegeven door vele tientallen vlinders die zich in het zonnetje lieten zien. Het waren nog voornamelijk de als vlinder overwinterende soorten. Opvallend zijn de regionale verschillen tussen kleine vos en gehakkelde aurelia.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op dinsdag 24 maart 2009

De eerste officiele lentedag werd kleur gegeven door vele tientallen vlinders die zich in het zonnetje lieten zien. Het waren nog voornamelijk de als vlinder overwinterende soorten. Opvallend zijn de regionale verschillen tussen kleine vos en gehakkelde aurelia.

Op 21 maart was het eindelijk weer eens lekker vlinderrijk; op de eerste officiele lentedag werden veel vlinders gemeld. Het ging hierbij vooral om citroenvlinder, kleine vos en gehakkelde aurelia. Dagpauwoog werd nog duidelijk minder gezien en ook de atalanta en de koolwitjes waren nog maar laag in aantal. Als we naar het vlinderjaar 2009 kijken, blijkt er een duidelijk verschil te zijn tussen Noordwest Nederland (zeg maar de lijn boven Enschede en Rotterdam) en ten Zuidoosten van die lijn. De gehakkelde aurelia werd voornamelijk in het Zuidoosten gezien, terwijl de kleine vos juist in het Noordwesten talrijker was.

De meeste vlinders worden gezien op beschutte zonnige plekken, het liefst als er ook voedsel te vinden is. Er bloeit nog maar weinig in het buitengebied. Klein hoefblad is een van de nectarleveranciers, maar ook op bloeiende wilg zijn volop vlinders gezien. Zondag 22 maart was het veel minder vlinderweer. De wind maakte het guur en er zijn die dag maar weinig vlinders gemeld.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting