Fitis. Foto IVN Vecht en Plassengebied (http://www.ivnvechtplassen.org/fotoboek/)

Tis, tis, tis wel mooi weer...

Sovon Vogelonderzoek Nederland
1-APR-2009 - Begin april en het voorjaar breekt dan toch echt aan, ook qua temperaturen. Menigeen zal de komende dagen veel buiten vertoeven, zeker nu de wintertijd is geweest en we subtiel zijn overgegaan op de zomertijd. Op het SOVON-kantoor barst iedereen van energie om naar buiten te gaan en te inventariseren. Daar gebeurt het immers.

Bericht uitgegeven door SOVON op woensdag 1 april 2009

Begin april en het voorjaar breekt dan toch echt aan, ook qua temperaturen. Menigeen zal de komende dagen veel buiten vertoeven, zeker nu de wintertijd is geweest en we subtiel zijn overgegaan op de zomertijd. Op het SOVON-kantoor barst iedereen van energie om naar buiten te gaan en te inventariseren. Daar gebeurt het immers.

Ieder voorjaar is het weer een kunst om als vogelaar voor 1 april de fitis als zogenaamde hoorsoort op de persoonlijke lijst te krijgen. Het gros van de fitissen druppelt de komende dagen en weken binnen, maar slechts een klein deel arriveert al in maart. Het horen ervan is als u eenmaal het liedje kent, geen probleem. Het is immers een van de algemenere broedvogels in ons land en hij zingt de komende weken dag in dag uit. Tot ver in de zomer.

Als u de zang nog niet zo goed kent, heeft u wellicht iets aan het volgende ezelsbruggetje. De fitis zingt onophoudelijk een riedeltje dat zich met een beetje fantasie laat vertalen als: 'tis, tis, tis wel mooi weer, maar het blijft niet zo...' Probeer het maar eens uit als u hem hoort.

Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied