Grauwe gans met jongen. Foto: Sannse, GNU-licentie

Eerste jonge ganzen in Oostvaardersplassen

4-APR-2009 - Elk jaar rond 1 april worden in de Oostvaardersplassen de eerste jonge grauwe ganzen gezien. Zo ook dit jaar. Tijdens zijn surveillanceronde trof boswachter Leo Smits langs het Jan van den Boschpad nabij Almere een groep van negen pullen aan. Smits: "Ik was bezig met het controleren van de uitkijkpunten, toen ik een kleine groep gele, jonge ganzen weg zag zwemmen, niet ouder dan enkele dagen. Ze zijn ook dit jaar weer precies op tijd: de eerste dag van april."
Bericht uitgegeven op zaterdag 4 april 2009

Elk jaar rond 1 april worden in de Oostvaardersplassen de eerste jonge grauwe ganzen gezien. Zo ook dit jaar. Tijdens zijn surveillanceronde trof boswachter Leo Smits van Staatsbosbeheer langs het Jan van den Boschpad nabij Almere een groep van negen pullen aan. Smits: "Ik was bezig met het controleren van de uitkijkpunten, toen ik een kleine groep gele, jonge ganzen weg zag zwemmen, niet ouder dan enkele dagen. Ze zijn ook dit jaar weer precies op tijd: de eerste dag van april."

 
Broedvogel
Na het ontstaan van de Oostvaardersplassen keerde ook de grauwe gans na 100 jaar afwezigheid weer als broedvogel in ons land terug. In de beginjaren broedden er enkele tientallen paren, nu meer dan 500.

Ruier
Behalve als broedplaats gebruikt de grauwe gans de Oostvaardersplassen vooral als veilige ruiplaats. In de periode dat ze nieuwe veren krijgen - de rui - kunnen ze niet vliegen. Ze blijven dan in het moeras en houden met hun gegraas het gebied open. Daardoor blijft dit gebied geschikt voor vele soorten moerasvogels. De aantallen ganzen kunnen enorm verschillen per jaar, maar liggen meestal tussen de 20.000 en 25.000.

Kijken
Grauwe ganzen en hun jongen zijn de komende tijd te zien vanaf de uitkijkpunten langs het Jan van den Boschpad en vanaf de observatiepunten De Zilverreiger langs de Oostvaardersdijk, de Grauwe Gans nabij de Knardijk, en de Kluut bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer.

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Sannse, GNU-licentie