wisentenkalfjes1

Eerste wisentkalfjes geboren in Nederland!

Zoogdiervereniging
30-MEI-2009 - In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn twee wisentkalfjes geboren. Boswachters van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland hebben de kalfjes op 26 mei voor het eerst waargenomen. Het is de eerste keer sinds de introductie van wisenten in Nederland dat de dieren zich in het wild hebben voortgeplant. De wisenten, een stier en vijf koeien, zijn in 2007 en 2008 voor een onderzoeksproject overgebracht vanuit Polen naar het afgeschermde duingebied Kraansvlak, tussen Overveen en Zandvoort.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op 30 mei 2009

In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn twee wisentkalfjes geboren. Boswachters van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland hebben de kalfjes op 26 mei voor het eerst waargenomen. Het is de eerste keer sinds de introductie van wisenten in Nederland dat de dieren zich in het wild hebben voortgeplant. De wisenten, een stier en vijf koeien, zijn in 2007 en 2008 voor een onderzoeksproject overgebracht vanuit Polen naar het afgeschermde duingebied Kraansvlak, tussen Overveen en Zandvoort.

Het geslacht van de kalfjes is nog onbekend. De kalfjes, van verschillende koeien, zijn naar schatting rond Hemelvaart geboren. De wisent is een bedreigde diersoort die aan het begin van de twintigste eeuw in het wild was uitgestorven. Fokprogramma’s in dierentuinen en het uitzetten van dieren in het wild hebben ertoe geleid dat er nu weer circa drieduizend wisenten voorkomen in enkele bossen in Oost-Europa. Het dier leeft van grassen, knoppen, bladeren van struiken en bomen en twijgjes, aangevuld met eikels.

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, FREE Nature, Kritisch FaunabeheerStichting en de stichting Duinbehoud hebben de dieren geïntroduceerd in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, om kennis en ervaring op te doen met wisenten in Nederland. De dieren leven in het wild; er is geen sprake van menselijk ingrijpen, tenzij strikt noodzakelijk. Voor het onderzoek wordt de invloed van de begrazing op het duingebied onderzocht, om kennis op te doen voor een eventuele toekomstige herintroductie van wistenten elders. Na vijf jaar wordt het project geëvalueerd.

Het onderzoeksproject wordt begeleid door wetenschappelijk onderzoek van de Community and Conservation Ecology groep van Rijksuniversiteit Groningen en de universiteiten van Nijmegen en Wageningen. Verschillende organisaties, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Large Herbivore Foundation, zijn vertegenwoordigd in een begeleidingscommissie om de impact van het onderzoek op landelijk niveau te waarborgen.

Bron: PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Foto’s: Wisenten met kalfjes in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, mei 2009, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland