Bijenorchis in bloei

Orchideeënseizoen aangebroken

FLORON
4-MEI-2009 - Orchideeën zijn fascinerende planten. Ook in Nederland komen tientallen soorten voor. Van zeldzame specialisten die alleen in bijzondere natuurterreinen voorkomen tot makkelijker te vinden soorten als bijenorchis en brede wespenorchis. In het meinummer van Grasduinen zit een zoekkaart om ze op naam te brengen.

Bericht uitgegeven door FLORON op maandag 4 mei 2009

Orchideeën zijn fascinerende planten. Ook in Nederland komen tientallen soorten voor. Van zeldzame specialisten die alleen in bijzondere natuurterreinen voorkomen tot makkelijker te vinden soorten als bijenorchis en brede wespenorchis. In het meinummer van Grasduinen zit een zoekkaart om ze op naam te brengen.

 
Bij orchideeën denken veel mensen vooral aan de exemplaren in de vensterbank. Je ziet ze veel, deze Nederlandse kweekproducten van tropische oorsprong. Maar ook in het wild komen in Nederland orchideeën voor. We kennen maar liefst een stuk of veertig soorten. Minder fors dan de gekweekte tropische soorten, maar in detail vaak minstens even mooi en allemaal wettelijk beschermd.

Diverse soorten orchideeën komen uitsluitend voor in bijzondere natuurterreinen. Het zijn specialisten die kritisch zijn in hun standplaastkeuze. We vinden ze in overgangszones van voedselrijk naar voedselarm, van kalkrijk naar kalkarm en zuur. Door deze specifieke eisen zijn tal van orchideeën hard achteruitgegaan in de afgelopen decennia waarin vermesting, verzuring en vernietiging van leefgebied op grote schaal voorkwamen.

Gelukkig zijn er ook soorten waarvan het aantal vindplaatsen toeneemt, zoals de Bijenorchis. Daarvan doken de afgelopen jaren steeds weer nieuwe vindplaatsen op. Niet alleen in natuurgebieden, maar zeker ook in het buitengebied. Daarbij geholpen door het kalkrijke zand dat werd opgebracht bij de aanleg van wegen en bouwterreinen. Sommige soorten zijn zelfs algemeen te noemen, zoals Brede wespenorchis die veel in parken onder jonge aanplant te vinden is.

In Grasduinen is er deze maand over te lezen. Wie het net verschenen meinummer koopt ontvangt daarbij tevens een zoekkaart waarmee de meest voorkomende soorten in ons land op naam kunnnen worden gebracht. Ook via het mei/juni-nummer van Natura (KNNV) wordt de zoekkaart verspreid. Het is een gezamenlijk product van FLORON, de Werkgroep Europese Orchideeën (WEO) en Stichting Veldwerk Nederland. Je kunt met de zoekkaart meteen aan de slag, want met de hoge temperaturen van de afgelopen maand zijn er al meerdere soorten in bloei te vinden: het orchideeënseizoen is aangebroken!

Meer informatie
www.floron.nl en www.knnv.nl/europese-orchideeen

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON
Foto: C.A.J. Kreutz