Bosrietzanger (foto: Mark Zekhuis, Saxifraga)

Verwacht: spotvogel en bosrietzanger

Sovon Vogelonderzoek Nederland
5-MEI-2009 - Het is begin mei en dat betekent dat het voorjaar wat betreft de vogels en hun zang zijn hoogtepunt bereikt. Een groot aantal zomervogels is inmiddels aangekomen en zingt de longen uit zijn lijf. Sommigen imiteren feilloos andere vogelsoorten.

Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 5 mei 2009

Het is begin mei en dat betekent dat het voorjaar wat betreft de vogels en hun zang zijn hoogtepunt bereikt. Een groot aantal zomervogels is inmiddels aangekomen en zingt de longen uit zijn lijf. Sommigen imiteren feilloos andere vogelsoorten.

 
  Bosrietzanger

De zogenaamde langeafstandstrekkers, dus soorten die het verst in Afrika overwinteren, worden nu verwacht. Het gaat met name om de spotvogel en de bosrietzanger. Deze twee zangvirtuozen maken er een heel bont en kakofonisch geheel van.

Spotvogels houden van open loofbos met rijke ondergroei en grote parken en tuinen met oude bomen. Daarnaast hebben ze een voorkeur voor weelderige bossages bij boerderijen. De spotvogel is tegenwoordig een Rode Lijst-soort omdat het hem landelijk gezien niet zo heel goed gaat.

Bosrietzangers komen vooral voor in verruigde terreinen, brandnetelvelden met struiken en vochtige kruidenrijke vegetaties. De bosrietzanger is in ons land een zeer algemene broedvogel.

Beide soorten zijn een meester in het imiteren van andere vogelsoorten. Een enkele bosrietzanger is in staat om meer dan 20 verschillende soorten vogels na te doen.

Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga