Iepenzaad

Iepenzaden - dubbeltjesregen tijdens recessie

FLORON
13-MEI-2009 - Iepen werden veel gebruikt voor beplantingen in lanen. Het is een boomsoort die tegen een stootje kan en ook zeewind goed kan verdragen. Vooral in het stedelijk gebied in de kuststreek is hij daarom veel in gebruik als laanboom.

Bericht uitgegeven door FLORON op woensdag 13 mei 2009

Iepen werden veel gebruikt voor beplantingen in lanen. Het is een boomsoort die tegen een stootje kan en ook zeewind goed kan verdragen. Vooral in het stedelijk gebied in de kuststreek is hij daarom veel in gebruik als laanboom.

Maar de iep bleek niet overal tegen opgewassen. Een schimmelinfectie die de houtvaten verstopt, tastte het imago van robuuste boom flink aan. Het werd begin vorige eeuw voor het eerst in Nederland ontdekt en kreeg daardoor de Engelse naam ‘Dutch elm disease’. Helaas zijn er veel iepen te gronde gegaan aan deze iepenziekte die wordt overgebracht door de iepenspintkever. Tot in de jaren tachtig werden uit voorzorg ook veel iepen gerooid om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Toch is de iep nog zeker niet verdwenen uit het straatbeeld. Dat valt vooral op in deze tijd van het jaar waarin deze boomsoort alweer in vrucht staat. Als dikke trossen zitten de lichtgekleurde vruchtjes aan de bomen, nog voordat de boom goed en wel in blad komt. De gevleugelde zaadjes, ook wel iependubbeltjes genoemd, dwarrelen als sneeuw uit de bomen. Het is duidelijk een windverspreider, waar de wind goed vat op heeft. Er hopen zich hele massa’s op langs de stoeprand.

 

Als de zaden straks weer verdwenen zijn en de bomen goed in blad staan, kunnen we de iep toch nog gemakkelijk herkennen aan zijn ‘scheve bladvoet’: het blad loopt aan de ene kant van de bladsteel iets verder door dan aan de andere kant.

Tekst en foto's: Wout van der Slikke, FLORON.