Vleeskleurige orchis
Foto: Wout van der Slikke

Maak kennis met onze orchideeën

FLORON
20-MEI-2009 - Sommige orchideeën zijn betrekkelijk eenvoudig te herkennen. De twee grote bladen van de grote keverorchis bijvoorbeeld, zijn zo kenmerkend dat verwarring met andere soorten vrijwel is uitgesloten. Maar niet voor alle soorten is dat zo duidelijk.

Bericht uitgegeven door FLORON op woensdag 20 mei 2009

Sommige orchideeën zijn betrekkelijk eenvoudig te herkennen. De twee grote bladen van de grote keverorchis bijvoorbeeld, zijn zo kenmerkend dat verwarring met andere soorten vrijwel is uitgesloten. Maar niet voor alle soorten is dat zo duidelijk.

Met name de handekenskruiden (geslacht Dactylorhiza) zoals brede orchis, rietorchis, gevlekte orchis en vleeskleurige orchis vormen voor velen een struikelblok. Een van de oorzaken daarvan is dat deze soorten in vrij veel vormen voorkomen. Daarnaast speelt ook mee dat soortsvorming bij deze groep nog in volle gang lijkt. Er treedt bastaardering op waarbij allerlei kruisingen met dubbele chromosomensets ontstaan die ook levensvatbaar zijn.

Grote keverorchisFoto: Wout van der Slikke Vleeskleurige orchisFoto: Wout van der Slikke

Wie kennis wil maken met een aantal van onze inheemse orchideeën is welkom op een van de excursies die FLORON en de Werkgroep Europese Orchideeën daarvoor speciaal dit jaar organiseren. U bent – zo lang er nog plek is - welkom op vrijdagmiddag 29 mei bij de Tenellaplas op Voorne (Zuid-Holland), op zaterdag 30 mei in het Gerendal bij Valkenburg (Zuid-Limburg) of op zaterdagmiddag 20 juni bij de Stichtse Brug (Flevoland). Op  www.floron.nl vindt u meer informatie en kunt u zich opgeven.

Tekst en foto's: Wout van der Slikke, FLORON .

Voor meer informatie: www.knnv.nl/europese-orchideen