witgatje, www.ivnvechtplassen.org

Witgatten gearriveerd: is het najaar begonnen?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
27-JUN-2009 - Het is een komen en gaan van vogels. De laatste voorjaars- en zomergasten zijn nog niet gearriveerd, of het najaar lijkt alweer begonnen. Momenteel neemt het aantal meldingen van doortrekkende steltlopers toe, met name die van witgatten.

Bericht uitgegeven door SOVON op zaterdag 27 juni 2009

Het is een komen en gaan van vogels. De laatste voorjaars- en zomergasten zijn nog niet gearriveerd, of het najaar lijkt alweer begonnen. Momenteel neemt het aantal meldingen van doortrekkende steltlopers toe, met name die van witgatten.

De witgat (Tringa ochropus) is zo'n steltloper die niet broedt in ons land maar wel veelvuldig op trek gezien wordt. In het winterhalfjaar is het een redelijk algemene vogel die altijd in de buurt van water te vinden is. Dit kunnen slootjes zijn, maar ook grotere open wateren. De witgat, heeft zoals zijn naam al zegt, een duidelijk witte stuit. Daarnaast hebben de vogels donkere boven- en ondervleugels. Ze zijn nogal schuw en vliegerig en bij het minste onraad vliegen ze al luid roepend op. 'TluuIET-wiet-wiet'  klinkt het dan een paar keer, om een aantal meter verderop weer snel in de waterkant te duiken.

Witgatten lijken wel een beetje op oeverlopers die net als de witgat veelvuldig met hun staart op en neer bewegen, maar witgatten zijn donkerder gekleurd en hebben geen witte borstvlek (witte krul) op de flank zoals oeverlopers die hebben. Beide soorten komen in een vergelijkbaar biotoop voor.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied