vleermuis

Ooievaar bezoekt vleermuis

Zoogdiervereniging
2-JUN-2009 - Begin mei is de kraamtijd voor vleermuizen aangebroken. In Oost Groningen werd een kraamgroep van wel 203 gewone dwergvleermuizen aangetroffen.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op dinsdag 2 juni 2009

Begin mei is de kraamtijd voor vleermuizen aangebroken. In Oost Groningen werd een kraamgroep van wel 203 gewone dwergvleermuizen aangetroffen.

Momenteel worden vanuit meerdere plekken in Nederland kraamgroepen van vleermuizen gemeld. In Beerta (Oost-Groningen) werd door leden van de Vleermuiswerkgroep Groningen een verblijfplaats met maar liefst 203 gewone dwergvleermuizen gevonden. De groep verblijft in een vijftien jaar oud woonhuis. Gewone dwergvleermuizen kunnen kraamgroepen vormen tot ongeveer driehonderd dieren. Dergelijke zeer grote groepen worden echter maar heel zelden aangetroffen. Een typische groep dwergvleermuizen telt enkele tientallen dieren.

Bij het aanbreken van de kraamtijd bezetten groepen zwangere vrouwtjes verblijfplaatsen in gebouwen en bomen. Hun jongen worden vervolgens allemaal in een relatief korte periode geboren. Vleermuisvrouwtjes brengen hun jongen waarschijnlijk in grote groepen en vrijwel gelijktijdig ter wereld om te kans op predatie te verkleinen. Na enkele weken, als de jongen kunnen vliegen, vallen de kraamgroepen weer langzaam uit elkaar. Vanaf augustus begint voor vleermuizen de nieuwe paartijd.

Zie voor meer informatie over vleermuizen de website van de Vleermuiswerkgroep Nederland van de Zoogdiervereniging: www.vleermuis.net

Tekst en foto: Rob Koelman, www.zoogdiervereniging.nl