uitgegraven Rietorchis

Uitsteekgevoelige planten beter beschermen

FLORON
8-JUN-2009 - Keer op keer blijken wilde planten in de Nederlandse natuur te worden uitgegraven of beschadigd. In het bijzonder orchideeën worden geregeld meegenomen voor in de eigen tuin of voor de handel. Maar ook worden groeiplaatsen van een bijzondere plant soms tientallen malen bezocht door mensen die de plant van dichtbij willen zien of willen fotograferen. De gemakkelijke beschikbaarheid via internet van exacte groeiplaatsen maakt het voor veel meer mensen mogelijk om er gericht op uit te gaan op zoek naar bijzonderheden.

Bericht uitgegeven door Stichting FLORON op maandag 8 juni 2009

Keer op keer blijken wilde planten in de Nederlandse natuur te worden uitgegraven of beschadigd. In het bijzonder orchideeën, waaronder de nu bloeiende hondskruid, bijenorchis en rietorchis, worden geregeld meegenomen voor in de eigen tuin of voor de handel. Maar ook worden groeiplaatsen van een bijzondere plant soms tientallen malen bezocht door mensen die de plant van dichtbij willen zien of willen fotograferen. De gemakkelijke beschikbaarheid via internet van exacte groeiplaatsen maakt het voor veel meer mensen mogelijk om er gericht op uit te gaan op zoek naar bijzonderheden.

FLORON heeft samen met Natuurmonumenten en een aantal andere maatschappelijke partijen een lijst van 100 soorten samengesteld. Soorten waarvan bekend is dat ze worden uitgegraven of beschadigd. Het merendeel van deze soorten geniet overigens wettelijke bescherming tegen dergelijke ingrepen. We willen iedereen oproepen met extra voorzichtigheid om te gaan met waarnemingen van deze soorten. Dat betekent bijvoorbeeld het voorkómen dat anderen bekend worden met de exacte groeiplaats van planten, maar ook het beperken van beschadiging van de vegetatie in de buurt van een bijzondere plant.

 
Plaats waar planten zijn uitgestoken.

Natuurterreinen
In natuurterreinen worden geregeld bijzondere planten uitgegraven, soms zelfs kort na een excursie met de boswachter. Het is voor Natuurmonumenten al een reden om niet alle bijzondere planten in een terrein te laten zien aan bezoekers. Ook zien beheerders geregeld meer betreding of ernstiger verstoringen na de bekendwording van een bijzondere waarneming in een natuurterrein. Regelmatig worden bijzondere waarnemingen daarom geheim gehouden.

Openbare gegevens
Meer en meer verspreidingsgegevens van planten zijn via internet toegankelijk. Daarmee is het voor een liefhebber extra gemakkelijk om uit te vinden waar, soms zelfs op de meter nauwkeurig, deze planten zijn gevonden. Waarnemers die bijzondere waarnemingen doorgeven kunnen (bijvoorbeeld bij Waarneming.nl) aangeven of de waarneming moet worden vervaagd (= onnauwkeurig weergegeven) of dat er een embargo voor geldt (= pas na een bepaalde datum zichtbaar voor anderen). FLORON raadt aan om voor bijzondere vondsten van deze mogelijkheden gebruik te maken.
Bij Waarneming.nl wordt de lijst van uitsteekgevoelige soorten overgenomen, waardoor automatisch alle waarnemingen van deze soorten worden vervaagd.

Tekst: Baudewijn Odé, FLORON
Foto's: Baudewijn Odé en Johan Bervoets

Meer informatie over bescherming van planten bij Natuurmonumenten: Bart van Tooren (035-6559740)