Juveniele zeearend. Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer. GNU-licentie

Zeearenden zoeken het hogerop

Sovon Vogelonderzoek Nederland
9-JUN-2009 - Groot nieuws was het toen in 2006 voor de eerste keer sinds enkele eeuwen een paartje zeearenden in de Oostvaardersplassen een jong grootbracht. Het geweldige nieuws haalde alle media. Ook in de jaren erna wist hetzelfde paartje jaarlijks een of twee jongen groot te brengen in de Oostvaardersplassen. Wellicht hebben we nu een tweede broedpaar in ons land en wel in het Lauwersmeergebied op de grens tussen Friesland en Groningen.

Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 9 juni 2009

Groot nieuws was het toen in 2006 voor de eerste keer sinds enkele eeuwen een paartje zeearenden in de Oostvaardersplassen een jong grootbracht. Het geweldige nieuws haalde alle media. Ook in de jaren erna wist hetzelfde paartje jaarlijks een of twee jongen groot te brengen in de Oostvaardersplassen. Wellicht hebben we nu een tweede broedpaar in ons land en wel in het Lauwersmeergebied op de grens tussen Friesland en Groningen.

In het Lauwersmeergebied hangen al een aantal maanden twee zeearenden rond die elkaar wel heel erg leuk schijnen te vinden. Gedurende het hele voorjaar blijken een bijna volwassen vrouwtje en een onvolwassen mannetje onafscheidelijk, en ze lijken zich zeer goed thuis te voelen in het uitgestrekte moerasgebied. Een derde exemplaar dat even aanwezig was werd af en toe hardhandig uit het territorium gebonjourd.

Vogelaars uit de noordelijke provincies volgen de twee zeearenden op de voet; het lijkt een kwestie van tijd voor er genesteld wordt. Doorgaans bouwen zeearenden hun nest namelijk al een jaar voordat ze werkelijk gaan broeden.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Vincent Wigbels, Staatsbosbeheer