Syberische grondeekhoorn. Cameraval Zoogdiervereniging

Is hij er nou wel of niet?

Zoogdiervereniging
29-JUN-2009 - Ten zuidoosten van Weert kwam enkele jaren de Siberische grondeekhoorn voor. Buurtbewoners hadden het beestje in 2007 en 2008 echter alleen als verkeersslachtoffer gezien. Het leek erop dat de soort niet meer voorkwam. Tot de Siberische grondeekhoorn begin mei werd betrapt door een cameraval van de Zoogdiervereniging.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op maandag 29 juni 2009

Ten zuidoosten van Weert kwam enkele jaren de Siberische grondeekhoorn voor. Buurtbewoners hadden het beestje in 2007 en 2008 echter alleen als verkeersslachtoffer gezien. Het leek erop dat de soort niet meer voorkwam. Tot de Siberische grondeekhoorn begin mei werd betrapt door een cameraval van de Zoogdiervereniging.

Ten zuidoosten van Weert komt al enkele jaren naast de inheemse rode eekhoorn en uitheemse Pallas eekhoorn ook de Siberische grondeekhoorn voor. De eerste melding stamt uit 2005, maar mogelijk was de soort al langer aanwezig.

Dit jaar werd tijdens een onderzoek naar de Pallas eekhoorns bij Weert ook uitgekeken naar de grondeekhoorn. Van buurtbewoners kregen we echter te horen dat ze in 2007 en 2008 de laatste zichtwaarnemingen hadden gedaan van verkeerslachtoffers. Het leek er op dat de soort niet meer voorkwam.

Des te groter was de verrassing toen in mei 2009 een Siberische grondeekhoorn op beelden van een van de bij het onderzoek ingezette cameravallen te zien was. Op bijgevoegde foto is te zien hoe een Siberische grondeekhoorn op 9 mei is betrapt bij een zogenaamde cameraval van de Zoogdiervereniging. Het diertje snoept van de honing en pindakaas die als lokkertjes worden gebruikt. Bij deze cameraval lieten zich ook nog andere zoogdieren zien, zoals haas, konijn, egel, steenmarter en… een inheemse rode eekhoorn.

In hoeverre de Siberische grondeekhoorn bij Weert zich in stand kan houden, is de vraag. Alle verzamelde gegevens wijzen erop dat het diertje aan het verdwijnen is. Bij Tilburg zit een grotere groep Siberische grondeekhoorns. Deze populatie is ontstaan nadat in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een dierentuin de deuren sloot voor het publiek en blijkbaar de deuren opende voor de grondeekhoorns. Deze populatie lijkt zich de laatste jaren uit te breiden. In hoeverre deze exoot een probleem oplevert voor onze inheemse flora en fauna is niet duidelijk.

Zie ook

  • Natuurbericht van 6 juni 2009 - Risico exotische eekhoorns te groot
  • Eerdere natuurberichten over de Pallas eekhoorn

    Tekst: Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
    Foto: cameraval van de Zoogdiervereniging

  •