Grote modderkruiper

Komt de Chinese modderkruiper naar Nederland?

Stichting RAVON
26-JUL-2009 - Sinds de jaren 90 hebben zich al zeven nieuwe vissoorten in ons land gevestigd. Op korte termijn zullen er waarschijnlijk nog een aantal volgen. Naast verspreiding vanuit andere landen via grote rivieren als de Rijn speelt de handel in vissen en al dan niet opzettelijke uitzettingen hierbij een rol. De Chinese modderkruiper is zo'n vissoort die wellicht over niet al te lange tijd ook in ons land te vinden zal zijn. Hij komt nu al voor in Duitsland.

Bericht uitgegeven door RAVON op zondag 26 juli 2009

Sinds de jaren 90 hebben zich al zeven nieuwe vissoorten in ons land gevestigd. Op korte termijn zullen er waarschijnlijk nog een aantal volgen. Naast verspreiding vanuit andere landen via grote rivieren als de Rijn, speelt de handel in vissen en al dan niet opzettelijke uitzettingen hierbij een rol. De Chinese modderkruiper is zo'n vissoort die wellicht over niet al te lange tijd ook in ons land te vinden zal zijn. Hij komt nu al voor in Duitsland.

Oorsprong in Azie
De Chinese modderkruiper komt van oorsprong voor in oostelijk Azië. Hier worden er geneeskrachtige eigenschappen aan de soort toegeschreven. Niet alleen qua uiterlijk maar ook wat zijn levenswijze betreft lijkt hij sterk op de grote modderkruiper. Ondiepe, plantenrijke, stilstaande wateren zijn het belangrijkste leefgebied voor de Chinese modderkruiper. Mannelijke dieren zijn geslachtsrijp bij een leeftijd van ongeveer een jaar. Vrouwelijke dieren worden geslachtsrijp tussen het eerste en het tweede levensjaar. De dieren paaien meerdere keren per jaar.

Voorkomen in Europa
De Chinese modderkruiper is een gewaardeerde aquariumvis en heeft zich hierdoor ook naar andere continenten, waaronder Europa, weten te verspreiden. Hij komt hier nu voor in Italië, Spanje en Duitsland. In Duitsland heeft de soort zich in een geïsoleerd moerasgebied weten te vestigen. Op dit moment wordt de Chinese modderkruiper verkocht in België, maar indien gewenst ook geleverd in Nederland. Op basis van het voorkomen in Duitsland is te verwachten dat de Chinese modderkruiper zich ook in Nederland kan handhaven. Er is een aantal ziekten aangetroffen bij de Chinese modderkruiper die overgedragen kunnen worden op andere soorten.

Waarnemingen exotische soorten
De Chinese modderkruiper heeft tien baarddraden die zijn verdeeld in vijf paren. De rugvin heeft negen stralen, de anaalvin heeft zeven tot acht stralen en de staartvin is afgerond. De maximumlengte van de dieren ligt rond de 25 centimeter.

Waarnemingen van exotische vissoorten in Nederland zijn van groot belang voor het in kaart brengen van de verspreiding van deze dieren en het inschatten van eventuele risico’s voor de inheemse fauna. Komt u een exoot tegen geef die dan door via www.telmee.nl!

Tekst: Frank Spikmans, RAVON en Sjoerd van Veen
Foto Nederlandse grote modderkruiper: Jelger Herder, RAVON (www.digitalnature.org)