Chinese modderkruiper tn

Chinese modderkruiper vestigt zich in Nederland

Stichting RAVON
12-DEC-2012 - Komt de Chinese modderkruiper naar Nederland? Deze vraag werd gesteld in het RAVON natuurbericht van 26 juli 2009. Na drie jaar kan deze vraag bevestigend beantwoord worden. De soort Misgurnus anguillicaudatus, ook wel Aziatische modderkruiper genoemd, is in 2012 een aantal maal aangetroffen in de Tungelroysche beek (Limburg).

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Komt de Chinese modderkruiper naar Nederland? Deze vraag werd gesteld in het RAVON natuurbericht van 26 juli 2009. Na drie jaar kan deze vraag bevestigend beantwoord worden. De soort Misgurnus anguillicaudatus, ook wel Aziatische modderkruiper genoemd, is in 2012 een aantal maal aangetroffen in de Tungelroysche beek (Limburg).

De van oorsprong in oostelijk Azië voorkomende soort werd voor het eerst gemeld door onderzoekers van Waterschap Peel en Maasvallei en ecologisch adviesbureau Natuurbalans - Limens Divergens die deze exotische modderkruiper in de Tungelroysche beek ter hoogte van het dorp Ell aantroffen. Navraag leerde dat Ecologicamedewerker Sander Hunink op 5 mei eveneens een waarneming deed in dezelfde beek ter hoogte van de A2.

De op 5 mei 2012 gevangen Chinese modderkruiper uit de Tungelroysche beek (foto: Sander Hunink)

De waarnemingen duiden er op dat de soort zich in ieder geval over een lengte van ruim één kilometer in de Tungelroysche beek verspreid heeft. Dat de soort zich prima in het Nederlandse klimaat kan handhaven, blijkt uit een waarneming eerder dit jaar. Een vijvereigenaar in Drenthe kwam bij het leegpompen van zijn tuinvijver twee volwassen exemplaren van de Chinese modderkruiper tegen. Zo’n twaalf jaar geleden had hij de vissen vanuit het aquarium in deze tuinvijver uitgezet.

De Chinese modderkruiper is een gewaardeerde aquariumvis en heeft zich waarschijnlijk als gevolg van het uitzetten van dieren door een onnadenkende aquariumhouder in de Tungelroyschebeek kunnen vestigen. Het uitzetten van exotische dieren is in Nederland verboden, maar helaas komt dit nog regelmatig voor. De Chinese modderkruiper kan zich kruisen met andere Misgurnus soorten, hoewel dit voor zover bekend geen vruchtbare nakomelingen oplevert. Hiernaast komen bij de Chinese modderkruiper een aantal ziekten voor die overgedragen kunnen worden op andere soorten.

Zowel qua uiterlijk als levenswijze vertoont de soort overeenkomsten met de in Nederland voorkomende en streng beschermde grote modderkruiper (Misgurnus fossilis). De Chinese modderkruiper heeft net als de grote modderkruiper tien bekdraden. Het onderscheid tussen beide soorten is te maken op basis van het kleurpatroon. De grote modderkruiper heeft een donkerbruine tot roodbruine kleur met donkere lengtestrepen op de flanken. De Chinese modderkruiper is meer olijfkleurig met een gemarmerd tot spikkelachtig patroon. Bij jonge dieren is dit patroon nog minder aanwezig.

Waarnemingen van exotische vissoorten zoals de Chinese modderkruiper zijn van groot belang voor het in kaart brengen van de verspreiding van deze dieren en het inschatten van eventuele risico’s voor de inheemse fauna. Komt u er eentje tegen geef deze dan door via telmee.nl of waarneming.nl en neem contact op met RAVON.

Tekst: Jan Kranenbarg, RAVON
Foto: Sander Hunink, Ecologica